українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
Хронологія відродження


Початок розвитку соціал-демократичного руху в Україні пов'язаний з політичною діяльністю М. Драгоманова. Саме його перу належить перша програма української соціал-демократії, написана ним у 1888 році. У 80-х роках XIX сторіччя виникають перші соціал-демократичні гуртки на заході України, які діють у структурах однієї з найстаріших в Європі Австрійської соціал-демократичної партії, що була утворена ще в 1868 році. Зокрема, під історичним рішенням Паризького конгресу про утворення Соціалістичного Інтернаціоналу в 1889 році поруч з підписами А. Бебеля, В. Лібкнехта, Г. Плеханова стоїть і підпис делегата цієї партії, львівського друкаря Й. Данилюка. У 1890 році І. Франком та М. Павликом на засадах соціал-демократії була утворена радикальна партія. У 1899 році на Галичині створено Українську соціал-демократичну партію, а в 1900 році революційну українську партію (з 1905 року - Українська соціал-демократична робітнича партія), серед активістів якої були такі визначні громадські діячі: М. Порш, В. Винниченко, М. Вороний, С. Петлюра, І. Стешенко та інші. Протягом усього існування Української Народної Республіки з 1917 по 1920 рік соціал-демократи вели та очолювали боротьбу за незалежність Української держави.Наприкінці 80-х років, одночасно з першими паростками демократичних перетворень, у Львові, Києві, Донецьку, Сумах, Сімферополі та інших містах України виникають соціал-демократичні гуртки, які на початку 1989 року утворили соціал-демократичну Асоціацію України. В грудні 1989 року Асоціація ухвалює рішення про утворення партії. А в березні 1990 року науково-практична конференція ухвалила проект декларації принципів української соціал-демократії та рекомендувала її як програмовий документ новостворюваної партії, сформувала оргкомітет по проведенню установчого з'їзду, який очолив А.Носенко.25-27.05.1990 р. у м. Києві відбувся І (установчий) з'їзд Соціал-демократичної партії України, в роботі якого взяли участь 86 делегатів. Голосами 58 делегатів з'їзд прийняв Статут, Декларацію принципів, співавтором якої був нинішній член Політбюро СДПУ(О) О.Мустафін, а також обрав керівні органи: Правління СДПУ (Голова Правління А. Носенко - нині Голова Контрольної Ради, член Політради СДПУ(О)).26-27.10.1991 р. у м. Донецьку відбувся ІІ позачерговий з'їзд СДПУ, який прийняв резолюцію на підтримку Акту проголошення незалежності України. Делегати, що представляли на з'їзді 235 членів партії, внесли зміни до Статуту СДПУ, обрали керівні органи (Головою СДПУ обрано А. Сугоняко).23-24.05.1992 р., м. Київ - у роботі ІІІ з'їзду СДПУ взяли участь 59 делегатів, які обговорили проект Програми, зміни та доповнення до Статуту партії, обрали нове керівництво (Головою СДПУ обрано Ю. Збітнєва).28-29.11.1992 р., м. Київ - на IV з'їзд СДПУ прибуло 110 делегатів, що представляли 1356 членів партії. На з'їзді відбулося об'єднання СДПУ та ОСДПУ в єдину Соціал-демократичну партію України, Головою Ради якої обрано Ю. Збітнєва. Прийнято новий Статут партії, Декларацію принципів та Програмові цілі СДПУ.18-19.09.1993 р., м. Луганськ - на V з'їзді СДПУ, в якому взяли участь 62 делегати від 1573 членів партії, було продовжено об'єднавчий процес - прийнято угоду про об'єднання СДПУ із соціал-демократами Партії демократичного відродження України в єдину Соціал-демократичну партію України.28-29.05.1994 р., м. Київ - на VI з'їзді СДПУ було представлено 62 делегати від 13 регіональних організацій партії. Під час роботи з'їзду 17 делегатів на чолі з Ю. Буздуганом залишили залу засідання. Для переговорів з цією групою з'їзд обрав узгоджувальну комісію і доручив Правлінню СДПУ звернутися до інших організацій соціал-демократичної спрямованості з пропозицією про проведення Конгресу Українських соціал-демократів з метою узгодження дій.3.09.1994 р., м. Київ - 32 делегати VII з'їзду СДПУ від 1284 членів партії прийняли рішення за розкольницькі дії Ю. Буздугана, Ю. Баумана та інших (всього 9 чоловік) виключити з лав партії. З'їзд прийняв також рішення про проведення програмової конференції СДПУ.21.01.1995 р. у м. Києві відбувся VIII з'їзд СДПУ. 84 делегати від 15 регіональних організацій прийняли постанову про реорганізацію СДПУ шляхом об'єднання з Партією прав людини та Українською партією справедливості в єдину Соціал-демократичну партію України.Цього ж дня відбувся IX з'їзд СДПУ, в роботі якого взяли участь 165 делегатів цього об'єднавчо-установчого з'їзду від 23 регіональних парторганізацій. З'їзд прийняв програмову заяву, Статут та Декларацію принципів СДПУ, обрав керівні органи партії, до складу яких увійшли лідери трьох партій, що об'єдналися, - В. Онопенко, М. Гречка - нині член Політради СДПУ(О), Ю.Збітнєв, а також В. Медведчук, В. Кремень, М. Шевченко, О. Мустафін, А. Носенко та інші. (Головою Центральної Ради обрано В. Онопенка). З'їзд ухвалив резолюцію про правонаступництво СДПУ українського соціал-демократичного руху XIX - XX століть.27-28.04.1996 р., м. Полтава - 160 делегатів X з'їзду партії від 22 регіональних парторганізацій розглянули питання про протизаконне анулювання Міністерством юстиції України свідоцтва про реєстрацію оновленої СДПУ і прийняли рішення про перейменування партії на Соціал-демократичну партію України (об'єднану). З'їзд ухвалив резолюцію про правонаступництво СДПУ(О) рішень всіх з'їдів СДПУ (від установчого до IX). Головою партії було обрано В. Онопенка, заступниками голови: М. Гручку, М. Заріцького, С. Зуйка, В. Медведчука та І. Плужникова.


З'їзд доручив заступникам Голови СДПУ(О) В. Медведчуку та І. Плужникову розробити програму розбудови партії, відповідно до неї прийнято рішення про видання центрального друкованого органу СДПУ(О) - щотижневої газети "Альтернатива".14-15.12.1996 р., м. Київ - на XI позачерговому з'їзді СДПУ(О) 136 делегатів від 23 регіональних парторганізацій розглянули та прийняли Програму СДПУ(О) "Добробут і розвиток", зміни до Статуту партії, дообрали керівні органи партії.14.12.1997 р., м. Київ - у роботі позачергового XII з'їзду СДПУ(О) взяли участь 242 делегати, які розглянули політичну ситуацію напередодні виборів до Верховної Ради, що вперше обиралася за змішаною системою, затвердили виборчу платформу та партійний список кандидатів у народні депутати України (до першої п'ятірки якого увійшли Л. Кравчук, Є. Марчук, В. Онопенко, В. Медведчук та Г. Суркіс), зміни до Статуту СДПУ(О).3.10.1998 і 26.12.1998 р. у м. Києві у два етапи відбувся XIII з'їзд СДПУ(О), в роботі якого взяли участь 231 делегат від Кримської республіканської, 24 обласних, Київської та Севастопольської міських парторганізацій, що представляли 85 тисяч 205 членів партії. Учасники з'їзду обговорили результати парламентських виборів і перших місяців роботи депутатської фракції СДПУ(О) у Верховній Раді України, обрали керівні органи партії. Головою Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) обрано В. Медведчука. У ході другого етапу було розглянуто і затверджено програму організаційного та політичного зміцнення партії, завершено формування керівних органів СДПУ(О).15.05.1999 р. у м. Києві відбувся XIV з'їзд СДПУ(О), в якому взяли участь 293 делегати, що представляли 90 667 членів партії. З'їзд висунув претендентом на кандидата у Президенти України Леоніда Кучму, прийняв низку заяв, зокрема - щодо позиції СДПУ(О) на президентських виборах, про вибори міського голови столиці України та підтримав рішення Київської міської організації СДПУ(О) про висунення кандидатом на цю посаду заступника Голови партії Г. Суркіса, дообрав керівні органи СДПУ(О).16-17.06.2000 р., у м. Києві відбувся XV з'їзд СДПУ(О), в його роботі взяли участь 1292 делегати, які представляли 134 038 членів партії. З'їзд прийняв нову Програму СДПУ(О), вніс зміни до Статуту партії, схвалив рішення про вступ до Соціалістичного інтернаціоналу, а також прийняв низку резолюцій та заяв. З`їзд вніс зміни до складу керівних органів, зокрема, заступником Голови СДПУ(О) обрано В. Євдокимова, дообрано нових членів до складу Політбюро та Політради партії.15.01.2002 р., у м. Києві відбувся XVІ з'їзд СДПУ(О), в його роботі взяли участь 1367 делегатів, які представляли 345153 члени партії. З'їзд прийняв передвиборну програму партії, затвердив виборчий список СДПУ(О) по виборах народних депутатів України (до складу першої п'ятірки якого увійшли В. Медведчук, Т. Прошкуратова, О. Зінченко, В. Рябіка, Л. Кравчук) та висунув кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. З'їзд вніс зміни до складу керівних органів партії.28.03.2003 р. у м. Києві відбувся XVІІ з'їзд СДПУ(О). В його роботі взяли участь 1054 делегати, що представляли 347 722 члени партії. З'їзд заслухав Політичну доповідь Голови СДПУ(О) В.Медведчука, затвердив звіт Політради СДПУ(О), прийняв нову редакцію Статуту СДПУ(О), прийняв політичну декларацію та обрав новий склад керівних органів партії. Головою СДПУ(О) на новий термін повноважень обрано В.Медведчука, його першим заступником переобрано О.Зінченка, заступниками стали В.Євдокимов, Ю.Загородній, В.Заєць, В.Кремень, М.Папієв, М.Песоцький, І.Плужников, Г.Суркіс, І.Шурма та Н.Шуфрич. Делегати з‘їзду висловилися на підтримку проекту політичної реформи, ініційованої Президентом України Л.Кучмою, та звернулися до співгромадян з закликом підтримати її.

10.07.2004 р. у м. Харкові відбувся XVІІІ з'їзд СДПУ(О), в роботі якого взяли участь 500 делегатів, що представляли 400 053 члени партії. З'їзд підтримав кандидатуру В.Януковича на пост Президента України від широкої коаліції державно-патріотичних сил, оголосив проведення внутрішньопартійної дискусії з питань діяльності партії та вніс зміни до складу керівних органів партії. Так, зокрема, заступником Голови партії був обраний В.Шепетін.

02.04.2005 р. у м. Києві відбувся XІХ з'їзд СДПУ(О), в роботі якого взяли участь 398 делегатів, що представляли 407 028 членів партії. З'їзд заслухав Політичну доповідь Голови СДПУ(О) В.Медведчука, прийняв рішення про перехід партії в опозицію, вніс зміни до складу керівних органів партії та схвалив низку заяв і звернень. Зокрема, заступниками Голови партії обрано В.Місюру, О.Мустафіна, Є.Фікса.

12.12.2005 р. у м. Києві відбувся XХ з'їзд СДПУ(О), в роботі якого взяли участь 1182 делегати, що представляли 352 386 членів партії. З'їзд підтримав входження партії до виборчого блоку для участі у виборах 26 березня 2006 року. Разом з СДПУ(О) до блоку увійшли Республіканська партія України, ВО "Жінки за майбутнє" та Партія "Всеукраїнське об‘єднання "Центр". З‘їзд також вніс зміни до складу керівних органів партії, зокрема, заступником Голови партії обрано А.Світлицького.

27.07.2007 р. та 17.08.2007 р. у м. Києві в два етапи відбувся XХІ з'їзд СДПУ(О). В його роботі взяли участь 108 делегатів, які представляли 11 623 члени партії, що передплачували партійну газету. З'їзд прийняв відставку В.Медведчука з посади Голови партії та відставку всього складу Політбюро СДПУ(О), прийняв Концепцію розвитку СДПУ(О) і обрав новий склад керівних органів партії. Головою СДПУ(О) обрано Ю.Загороднього, першим його заступником обрано І.Шурму, заступниками - О.Мустафіна та Є.Фікса. Делегати з‘їзду також прийняли резолюцію щодо шляхів подальшого розвитку партії, звернення до всіх лівоцентристських сил та їхніх прихильників з ініціативою про об‘єднання зусиль з метою створення широкого політичного об’єднання.

Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»