українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
Розділ 1. До демократичної, відповідальної держави


Ідеали свободи, справедливості, солідарності нездійснимі без сильної державної влади, що має довіру народу, здатної консолідувати суспільство для історичного творення.


Сильна держава - це правова держава, в якій правлять не інтереси вибраних, а закон і прядок.


Сильна держава - це демократична держава, в якій воля народу є єдиним джерелом влади, а влада використовується на благо суспільства і кожного громадянина.


Сильна держава - це відповідальна держава, в якій діяльність органів влади є прозорою, гласною і підконтрольною суспільству, а всі посадові особи за законом відповідають за наслідки своїх рішень.


Сильна держава - це гуманна, соціальна держава, в якій надійно захищені права і свободи людини, забезпечені безпека суспільства і громадянина, рівні можливості доступу до всіх соціальних благ і культурних цінностей.


Наша мета - створення сильної української держави. В умовах перехідного періоду як головні завдання її реалізації ми розглядаємо забезпечення гарантій прав і свобод людини, зміцнення демократичних основ суспільного життя, утвердження законності і правопорядку, подолання бюрократизму і корупції, зміцнення національної і соціальної безпеки і, на цій основі, - подолання відчуження влади від народу, відновлення довіри до неї людей.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»