українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
1.2. Демократизація влади - шлях до зміцнення української державності


Для ефективного проведення політики, спрямованої на захист інтересів людини, необхідно й далі зміцнювати і розвивати демократичні основи української державності.


Ми переконані, що в умовах перехідного періоду, коли часткове переважання вищої виконавчої влади виправдано виключно складністю завдань суспільної трансформації, сформована в Україні форма державного устрою - демократична унітарна республіка з президентсько-парламентською формою правління - є оптимальною. Однак із зміцненням демократичних основ державної влади, становленням структур громадянського суспільства, виходом країни на шлях стійкого розвитку повинен бути досягнутий баланс виконавчої та законодавчої гілок влади. За цих умов уряд, очолюваний прем'єр-міністром, повинен формуватися парламентською більшістю, що поділить з урядом відповідальність за результати здійснюваної політики. При цьому принцип виборності буде поширюватися не тільки на міських голів, але й голів обласних, районних адміністрацій. Це послужить подальшій демократизації державного устрою України, посилить самостійність та ініціативу регіонів, сприятиме децентралізації та деконцентрації влади.


Ми виступаємо за неухильне дотримання принципу розподілу влади, який здатний забезпечити ефективний контроль за дотриманням законності усіма органами державного управління, усунути небезпеку встановлення в Україні авторитаризму, уникнути протистояння між законодавчою і виконавчою владами. Таке протистояння ми розглядаємо як безперечно контрпродуктивну, соціально руйнівну дію, в процесі якої замкнуті політичні групи прагнуть леґітимізувати суспільні розколи і напруження, надати їм стійкого конфронтаційного характеру, що може завести суспільство у глухий кут, поставити його на межу громадянської війни. Значною мірою протистояння різних гілок влади зумовлено відсутністю чіткого законодавства, що визначає сферу компетенції, роль і політико-правовий статус кожної з них. Ми візьмемо найактивнішу участь у розробці необхідних законів.


СДПУ(О) вважає, що як законодавча, так і виконавча гілки державної влади повинні демонструвати всьому українському суспільству зразки цивілізованої політичної поведінки і демократичної правосвідомості, проявляти готовність до співробітництва і злагоди, які ми розглядаємо як норму політичного життя. Усі суперечності, що виникають між гілкам влади у процесі державної діяльності, можуть і повинні вирішуватися шляхом коректної полеміки і конструктивного діалогу, в якому обидві сторони прагнуть дійти спільного рішення. Це стане практичним керівництвом для творчої роботи всього суспільства.


Конструктивній взаємодії законодавчої і виконавчої влад покликана сприяти діяльність демократичної, налаштованої на цивілізований діалог із виконавчою владою парламентської більшості, в якій фракція СДПУ(О) повинна стати лідируючою, об'єднавчою політичною силою. При цьому ми вважаємо за необхідне забезпечення прав парламентської меншості, їх чітку регламентацію і законодавче закріплення у спеціальному законі про парламентську опозицію.


Узгодженість дій виконавчої і законодавчої влад - найважливіша, але не єдина умова демократичного розвитку України, миру і спокою у суспільстві. Для досягнення цієї мети необхідне чітке політичне структурування не лише парламенту, а й усього українського суспільства. СДПУ(О) послідовно обстоює принцип багатопартійності, право громадян на об'єднання в самодіяльні політичні організації. Однак наявність в Україні майже 100 політичних партій, які багато в чому дублюють одна одну і часто слугують виключно егоїстичним амбіціям їх лідерів, не має нічого спільного з політичним плюралізмом. Тому СДПУ(О), як партія єднання, всебічно сприятиме об'єднавчим процесам у партійному середовищі, які у перспективі повинні привести до формування в Україні двох-трьох могутніх політичних партій, що представлятимуть основні напрями сучасної політичної теорії і практики, які матимуть серйозну підтримку з боку широких верств населення і зможуть запропонувати суспільству реальні програми вирішення його проблем.


Ми заявляємо про свою готовність до активної співпраці і до об'єднання з усіма політично організованими силами, що поділяють соціал-демократичні цінності та ідеї.


Ми будемо протидіяти усіляким спробам використовувати владу і закон для утвердження політичного панування будь-яких партій, соціальних груп або окремих осіб. Єдиним джерелом влади СДПУ(О) визнає волю громадян України, яка виявляється через демократичні вибори.


Ми переконані, що державна влада може функціонувати на справді демократичній, правовій основі як відповідальна перед суспільством влада лише за наявності ефективного контролю за її діяльністю з боку широкої громадськості. Цим цілям має бути підпорядкована діяльність правоохоронних органів України, громадських об'єднань, незалежних засобів масової інформації.


Ми підтримуємо демократичні перетворення, що передбачені реформою судової влади, зокрема заходи, спрямовані на відновлення соціального престижу і забезпечення безпеки суддів. Перехід від принципу призначення суддів до їх виборності, інституціалізація суду присяжних та посилення колегіальності прийняття судових рішень - збільшать рівень їх незалежності. Запровадження законодавчих норм кримінальної відповідальності суддів за порушення закону сприятиме більш якісному виконанню своїх обов'язків.


Реалізація цих заходів дасть можливість подолати слабкість судової влади, яка поки що не відчуває себе і не сприймається суспільством як самостійна гілка влади, покликана відіграти визначальну роль в утвердженні правової держави, забезпеченні взаємної відповідальності держави, суспільства, громадянина.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»