українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
1.4. Шлях до громадянської злагоди - у гармонізації міжнаціональних відносин


У національному питанні соціал-демократія керується основоположним принципом Загальної декларації прав людини: "Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах". Це означає, що Україна, як демократична держава, зобов'язана поважати права і свободи кожної людини, незалежно від її національної належності. Такий підхід співзвучний принципу реального інтернаціоналізму. Він проголошує єдність людей доброї волі всіх національностей, що його понад століття сповідує європейська і світова соціал-демократія.


При визначенні пріоритетів національної політики СДПУ(О) виходить з того, що вона має бути спрямована на утвердження справжньої рівноправності всіх національних груп, які живуть у нашій країні, на гармонізацію міжетнічних відносин і запобігання протистоянню між представниками різних національностей. Стратегічною метою національної політики ми вважаємо формування української політичної нації.


Соціал-демократія розглядає політичну націю як спільність усіх громадян, сукупність усіх етнічних і соціальних груп, які проживають на певній території, у межах єдиного державного утворення. При цьому належність до нації визначається не етнічним походженням, а однаковими правами і обов'язками громадян щодо конкретного суспільства і держави. Тому поняття "політична нація" для нас тотожне поняттю "народ" у його соціальному контексті. А етнічна самоідентифікація людини є його особистою справою і повністю виключає будь-яке втручання держави. Ми переконані, що лише такий підхід дасть можливість подолати явища національно-реґіонального протистояння, забезпечивши гармонізацію національних і соціальних інтересів на засадах соціального партнерства і соціальної солідарності.


Ми виступаємо проти розмежування людей за національною ознакою, проти актуалізації етнічних відмінностей і особливостей, а тим паче, - проти міжнаціонального протистояння у суспільстві, проти пропагування ідеї національної винятковості і вищості одного народу над іншим. Ми проти будь-яких проявів національного екстремізму, шовінізму, русофобії і антисемітизму.


Для нас неприйнятним є національний нігілізм і зневажливе ставлення до традиційних цінностей українського народу, до його мови і культури, які є фундаментом духовного відродження нашого суспільства.


Ми будемо послідовно втілювати в життя принципи Європейської рамочної конвенції про захист прав національних меншин, до якої приєдналася Україна. Їм повинно бути гарантоване право на національно-культурну автономію, отримання освіти рідною мовою, розвиток своєї національної культури. СДПУ(О) сприяє реалізації гарантованого ст.6 Закону "Про національні меншини в Україні" права на національно-культурну автономію.


До цієї ж групи питань належить і проблема відновлення історичної справедливості щодо народів, депортованих з території України в роки тоталітарного режиму. У період депортації були істотно обмежені їх політичні та соціальні права, завдано великої шкоди національній освіті, культурі. Ми вважаємо, що вже сьогодні на державному рівні можна порушити питання про поетапне відшкодування матеріальних і моральних збитків представникам цих народів і етнічних груп, і ми ініціюватимемо розробку і прийняття відповідної державної програми. Ми маємо намір всебічно сприяти виконанню підписаної у рамках СНД Угоди з питань депортованих осіб, національних меншин і народів, створенню для цієї категорії населення належних умов для переселення і облаштування.


Ми переконані, що заходи, спрямовані на поновлення історичної справедливості у сфері міжнаціональних відносин, сприятимуть їх подальшій гармонізації, встановленню національної і соціальної злагоди у суспільстві.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»