українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
1.6. Безпека держави - у безпеці особи і суспільства


Головним завданням відповідальної держави є забезпечення особистої безпеки кожного громадянина, захист його прав і свобод, його життя, здоров'я і власності. Для сучасної України це завдання набуває особливої актуальності, оскільки на фоні економічної кризи, погіршення становища більшості населення розвиваються такі соціально небезпечні явища, як криміналізація політики, економіки, корупція чиновників держапарату, правовий нігілізм і зневажання громадської етики. Усе це створює суттєву небезпеку для українських громадян і суспільства в цілому.


Тому ми прагнемо створення всеохоплюючої системи соціальної безпеки особи і суспільства, яка включає не лише традиційні сфери: охорону громадського порядку і захист національних інтересів держави від зовнішньої загрози, але і різноманітні аспекти щоденного життя людей.


Соціальну безпеку ми розуміємо, перш за все, як безпеку виробництва і праці на кожному робочому місці, як безпеку обслуговування і споживання. Вважаємо за необхідне, за досвідом розвинутих країн, створення єдиної служби попередження дорожніх пригод, яка б поєднувала функції автоінспекції і допомоги у разі нещасних випадків.


Соціальну безпеку ми розуміємо і як екологічну. Ми прагнемо створити таку систему екологічної безпеки, яка б не лише боролася з наслідками безвідповідального господарювання, але й, в першу чергу, зміцнювала б здатність природи до відновлення своїх ресурсів. Економічно доцільним має бути тільки те, що є екологічно безпечним.


Соціальна безпека вбирає в себе і громадський порядок, подолання злочинності. Ми впевнені, що ця гостра проблема буде вирішена тоді, коли безпека стане справою всіх громадян, їх громадських організацій, а також підприємств і підприємців. Ми підтримуємо ідею створення на місцях громадських рад з попередження злочинності. Головний акцент їх діяльності повинен бути зосереджений на профілактиці правопорушень, щоденній виховній роботі в школі і родині, підвищенні діяльності культурно-освітніх закладів і організації відпочинку громадян, в першу чергу, - молоді.


При цьому ми розуміємо, що вирішення проблем злочинності в кінцевому результаті залежить від підвищення добробуту громадян і подолання критичного розриву у доходах різних прошарків населення. Ми вважаємо за необхідне широку правову пропаганду та забезпечення умов реалізації прав громадян на самозахист відповідно до чинного законодавства.


На часі реформування системи виправних закладів. Покарання варто розцінювати не як розплату за скоєний злочин, а як вияв громадського осуду, засіб ізоляції від суспільства соціально небезпечних осіб. Місця ув'язнення повинні допомагати тим, хто відбуває покарання, знаходити шляхи повернення до суспільства.


Реально загрожує демократичному розвитку української держави організована злочинність. Ми маємо намір добиватися застосування жорсткіших заходів покарання за організацію і участь у злочинних угрупованнях шляхом прийняття спеціальних законів про боротьбу з корупцією, організованою злочинністю і тероризмом, які б враховували європейський і світовий досвід.


Найрішучіші заходи необхідно вжити для попередження корупції у правоохоронних органах. Критеріями добору кадрів для роботи у правоохоронних органах і службі безпеки повинні стати відданість справі, високі моральні якості та кваліфікація.


Ми усвідомлюємо, що боротьба з організованою злочинністю, так само, як і боротьба з "тіньовою" економікою, буде ефективною лише за умови викорінення економічних причин їх виникнення, демонополізації економіки, обмеження дозвільних функцій держапарату, покращання роботи податкових служб. Ми вважаємо за необхідне зміцнення міжнародної кооперації у боротьбі з організованою злочинністю, оскільки проблеми боротьби з наркобізнесом, контрабандою, міжнародним тероризмом можна розв'язувати лише спільними зусиллями всіх зацікавлених держав.


СДПУ(О) вважає, що для забезпечення реальної безпеки громадян і суспільства держава повинна насамперед посилити правовий режим, контроль за виконанням законів як на рівні центрального державного апарату, так і на місцях. Будь-які правопорушення, і передусім зловживання з боку чиновників будь-якого рангу, повинні знаходити негайну, жорстку, гласну державну і громадську оцінку.


Ми вважаємо, що держава повинна забезпечувати безумовне дотримування законності в адміністративних підрозділах, більш жорстко карати за посадові злочини, за хабарі і приховування доходів. Для досягнення цієї мети ми не виключаємо можливості застосування надзвичайних заходів, що не виходять, однак, за правові межі, визначені Конституцією і чинним законодавством України.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»