українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
1.7. Миролюбна зовнішня політика України - гарантія її міжнародної безпеки


Міжнародна безпека України як найважливіша складова системи всеосяжної безпеки держави і громадянина, за створення якої ми виступаємо, визначається не лише міцністю Збройних сил. Вона залежить насамперед від успіху економічних реформ, політичної і соціальної стабільності у суспільстві, відродження культури і духовності. Для вирішення цих завдань Україні необхідно мати стабільне і безпечне міжнародне оточення, зміцнення економічних і політичних позицій країни на міжнародній арені завдяки конструктивній, послідовній і зваженій зовнішній політиці, розвитку рівноправних, цивілізованих міжнародних стосунків, що засновані на взаємоповазі та довірі.


Геополітичне положення України, споконвічні традиції добросусідства і співробітництва з іншими державами дозволяють нам визначити такі зовнішньополітичні пріоритети:


. забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, запобігання зовнішній загрозі її національній безпеці;


. інтеграція в Європейське співтовариство, участь у створенні системи загальноєвропейської безпеки;


. зміцнення стратегічного партнерства з Росією і США;


. розширення співробітництва з країнами СНД, східноєвропейськими країнами, державами чорноморсько-балтійського реґіону, балканськими країнами;


. збереження без'ядерного позаблокового статусу України.


Реальність зовнішньої загрози для національної безпеки держави ми пов'язуємо з процесами глобалізації міжнародних зв'язків і відносин, що поглиблюються та призводять до динамічного формування світового ринку і світових виробничих сил під впливом інтернаціоналізації капіталу, виробництва і обігу. Однак глобалізація підсилює і дезінтеграційні процеси у міжнародних політичних і економічних відносинах, збільшуючи розрив між країнам Європи, Америки, Азії та іншими державами, що розвиваються. Це дозволяє розвинутим країнам нав'язувати іншим невигідні для них принципи міжнародних стосунків, а також встановлювати контроль над стратегічно важливими реґіонами планети. Ми переконані у тому, що глобалізація повинна стимулювати загальнолюдський прогрес, використовуючи нові можливості для боротьби із безробіттям, голодом, злиднями у світовому масштабі.


Україна може і повинна зробити свій внесок у розв'язання цих проблем завдяки реалізації позитивного шансу глобалізації, що надає можливість прискорити соціально-економічний розвиток держави на основі використання досягнень сучасної інформаційно-технологічної революції, розширення взаємовигідного економічного співробітництва, підвищення конкурентоспроможності української економіки. Це дозволить позбутися головної загрози національній безпеці держави - втрати економічної незалежності, перетворення на сировинний придаток і джерело робочої сили для розвинених країн.


Ми розуміємо, що без підтримки Європейського співтовариства і США, міжнародних фінансових інститутів Україні буде складно здійснити необхідні політичні, економічні і соціальні перетворення. Саме тому ми виступаємо за стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами.


Ми переконані у необхідності співпрацювати і з такою поважною організацією безпеки і оборони на європейському континенті, які Північноатлантичний Союз. Збереження позаблокового статусу України не виключає, а, навпаки, спонукає до співробітництва з НАТО, кордони якого сьогодні впритул наблизилися до державного кордону України. Послідовно відстоюючи свої національні інтереси, Україна повинна використовувати можливості, що надає їй Хартія про особливе партнерство з НАТО.


Ми розуміємо, що розширення НАТО на схід створює загрозу нової "залізної завіси" в Європі. Тому ми виступаємо за формування системи загальноєвропейської колективної безпеки шляхом перетворення Західноєвропейського союзу на Загальноєвропейський союз із включенням до нього усіх європейських держав. Створення системи загальноєвропейської колективної безпеки дозволить усунути загрозу територіального експансіонізму, що посилився після закінчення "холодної війни", протидіяти прагненню деяких європейських держав і безвідповідальних політиків поставити під сумнів принцип недоторканності кордонів, існуючі норми міжнародного співробітництва.


Ми переконані у тому, що без'ядерний статус України не підлягає перегляду. Ми прагнемо до створення без'ядерної зони у Центральній і Східній Європі і вважаємо це першим кроком на шляху перетворення Європи на без'ядерний континент. З огляду на важливість реалізації цієї мети, ми підтримуємо східноєвропейську інтеграцію, розвиток співробітництва України з Польщею, Угорщиною, Чехією, Словаччиною, а також державами Чорноморського басейну, балканськими і прибалтійськими державами. Ми надаємо великого значення співробітництву з Організацію Об'єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, які відіграють важливу роль у зближенні європейських народів і попередженні можливих конфліктів.


Ми усвідомлюємо, що вибір зовнішньополітичних пріоритетів України, яка знаходиться на перехресті двох великих цивілізацій - європейської і євразійської, завжди містить у собі небезпеку одновекторної орієнтації. Ми переконані, що лише багатовекторність, з урахуванням усієї сукупності політичних, історичних, економічних і соціокультурних зв'язків у стосунках з іншими державами і народами, є запорукою гармонійного входження України у світове співтовариство.


До першочергових пріоритетів зовнішньої політики України ми відносимо також зміцнення стратегічного партнерства з Росією, яка є важливою складовою системи європейської безпеки і стабільності. Ми маємо намір всебічно сприяти реалізації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство, закріпивши принципи суверенітету і недоторканності кордонів як норми міждержавних відносин України з Росією. Предметом нашої зацікавленості є також розвиток і поглиблення рівноправних дружніх і взаємовигідних стосунків з іншими країнами Співдружності незалежних держав. Ми з усією відповідальністю проголошуємо, що європейський вибір України не означає відмови від вікових традицій дружби і добросусідства, що склалися між нашими народами.


Європейському вибору України немає альтернативи. Україна - європейська держава, і її майбутнє пов'язане з європейською цивілізацією. Проте ми розуміємо, що для того, щоби стати справді європейською державою, Україні потрібна не декларація намірів, а європейський рівень політичного і економічного розвитку, котрий дозволить їй інтегруватися в Європу як рівноправному партнеру. Для цього необхідно привести українське законодавство у відповідність до європейських правових норм, створити умови для ефективного функціонування ринкової економіки, забезпечити на рівні європейських стандартів надійні гарантії соціальної підтримки тих, хто потребує захисту держави. Здійснюючи свою політику, СДПУ(О) має намір послідовно і цілеспрямовано добиватися розв'язання цих завдань.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»