українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
Розділ 2. До економіки добробуту


Зміцнення економічних основ української державності ми пов'язуємо зі створенням економіки добробуту - соціально орієнтованої ринкової економіки, яка була б підпорядкована інтересам людей, забезпечувала високий рівень їх життя, впевненість у завтрашньому дні, можливість реалізації права на гідно оплачувану працю за власним вибором, необмежені умови самореалізації і саморозвитку особистості.


Економіка добробуту стане основою утвердження економічної свободи, під якою ми розуміємо свободу вибору, місця діяльності і форм її здійснення, свободу володіння власністю і капіталом, свободу конкуренції. Високий рівень добробуту зробить можливим справедливий розподіл прибутків, попередить різке розшарування на багатих і бідних і підтримає знедолених. Добробут усіх і кожного дозволить встановити солідарні, партнерські стосунки між суб'єктами економічної діяльності у здійсненні загальнодержавних соціальних програм, солідарну відповідальність за результати господарювання. Такою ми бачимо реалізацію ідеалів свободи, справедливості, солідарності у сфері економічних відносин.


В умовах перехідного періоду головною складовою економічних реформ є соціально-економічне оздоровлення, де пріоритетна роль надається соціальним цілям - підвищенню зайнятості і доходів населення. Реалізація цих цілей стане основою росту платоспроможного попиту на товари і послуги, виходу виробничого сектору економіки зі стагнації, фінансової стабілізації, активізації підприємництва в міжнародних економічних відносинах.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»