українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
2.2. Головна мета приватизації - створення класу ефективних власників


Реформування відносин власності відповідно до ідеалів свободи і справедливості забезпечує створення багатоукладної економіки, в якій кожна з форм власності і відповідний їй тип господарювання займає свою нішу у задоволенні сукупних суспільних потреб. Розумне і збалансоване поєднання різних форм власності є запорукою успішного функціонування економіки.


Врахування даної закономірності трансформації світової економіки, а також перших результатів реформування національної економіки переконують нас у тому, що:


. частку державного сектору у структурі ВВП необхідно суттєво скоротити, при цьому відповідальність за виробництво основної частини продукції і послуг за прийняття інвестиційних рішень переходить від посадових осіб до приватних підприємців;


. державний контроль за природними монополіями і стратегічно важливими галузями економіки (енергетика, зв'язок, транспорт, оборонний комплекс, частина банків) необхідно зберегти;


. слід провести інвентаризацію державної власності і посилити контроль за збереженням державного майна;


. управління державною власністю повинно бути прозорим і підзвітним. Відповідальність за результати державної діяльності осіб, уповноважених керувати державною власністю, підвищується;


. реструктуризація і модернізація державних підприємств повинна забезпечити конкурентоспроможність їх продукції;


. з метою недопущення захоплення державного майна монопольними структурами, зрощення бізнесу з державою, а також виникнення привілейованого сектору економіки, його криміналізації необхідно змінити методи приватизації. Процес приватизації, повинен бути максимально відкритим, з детально проробленим правовим механізмом, оскільки лише легальна приватизація здатна протистояти корупції та привести до позитивних економічних і політичних результатів, схвалюється більшістю народу.


. має бути удосконалений правовий механізм банкрутства і закриття неперспективних підприємств. Нового власника приватизованих державних підприємств необхідно визначати з урахуванням загальнонаціональних інтересів, забезпечуючи контроль і періодичне інформування громадськості про хід виконання ними своїх обов'язків;


. необхідно створити правовий механізм деприватизації і передачі новому власнику на вигідних державі умовах об'єктів, управління якими є неефективним.


У результаті цих заходів держава, усе частіше відмовляючись від ролі власника, що контролює виробництво, перетвориться на гаранта стабільного ринкового середовища для підприємництва, створить правове поле для ефективної приватної економічної діяльності, сприятиме виходу на ринок нових економічних суб'єктів, здійснюватиме регулювання економіки за допомогою переважно економічних засобів - грошово-кредитної, фінансової, податкової, амортизаційної політики.


Ми вважаємо, що у перспективі необхідно забезпечити рівні умови і надійний правовий захист усім суб'єктам господарської діяльності незалежно від форми власності і походження капіталу. Проте у перехідний період, коли процес структуризації лише набирає сили, коли конкурентні позиції національного капіталу на ринку ще не досить сильні, вкрай необхідна державна підтримка малого і середнього бізнесу. Для цього слід усунути недоліки у системі регулювання виробничо-комерційної діяльності малого і середнього бізнесу, удосконалити механізми їх підтримки і захисту від тиску бюрократичних і кримінальних структур. Для підтримки вітчизняного виробника слід ввести обгрунтовані корективи в митну політику, податкові і кредитні пільги для створення малих підприємств. Слід прискорити приватизаційні процеси у житлово-комунальному секторі; створити ефективні механізми ринкового перерозподілу власності, включаючи механізм банкрутства, виконання закладних зобов'язань, трансформації грошової відповідальності у майнову. Потрібно також значно зменшити кількість дозвільних та реєстраційних процедур; обмежити і скоротити частоту перевірок; максимально спростити систему оподаткування; розробити систему пільгових кредитів при створенні малих та середніх підприємств. Ми вважаємо, що потрібно ввести кримінальну відповідальність посадових осіб, які скоїли грубі протиправні дії проти підприємців і свідомо перешкоджають законній підприємницькій діяльності.


У ході приватизації ми зобов'язані враховувати світові тенденції корпоратизації відносин приватної власності, трансформації її у ринкові форми асоційованої власності насамперед в акціонерну.


Перший етап сертифікатної приватизації в Україні завершився без відчутних економічних результатів, не створив гарантій соціального захисту громадян. Ми розуміємо, що та форма акціонерної власності, що склалася у нас, є деформованою і неефективною з огляду на узурпованість її директорським корпусом, нерозвиненість фондового ринку, формальну багатосуб'єктивність і відсутність реальної можливості для реалізації прав власника. Ми все ж таки вважаємо, що приватизація у формі акціонування здатна сформувати потенціал приватної власності, яка забезпечить необоротність ринкових перетворень у країні.


Зміцнення банківської системи і фондового ринку, розвиток ринку цінних паперів сприятиме перетворенню дрібних власників у колективних інвесторів, що, за умови надійного державного захисту прав та інтересів інвесторів, значно знизить рівень соціальної напруги у суспільстві.


Соціал-демократи виступають за реформу земельних відносин, завдяки яким утверджуватиметься реальний власник землі. Ми підтримуємо право власності на землю як одне з основних прав людини, проте, з огляду на умови реформування земельних відносин, що склалися у нашій державі, орієнтуємося на необхідність урахування соціальних наслідків реформи. Це обумовлює поетапне її здійснення. Послідовна реалізація принципу "Земля належить тим, хто її обробляє" вимагає поступового переходу від безкоштовної передачі землі у власність у вигляді паїв, приватизації присадибних ділянок, ефективного використання механізму платних орендних стосунків - до формування повноцінного ринку землі, запровадження іпотечної системи в аграрний сектор економіки.


В умовах реформування відносин власності на селі держава повинна забезпечити технічну і фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції, дотримання всіх норм трудового законодавства і соціального захисту.


СДПУ(О) всіляко підтримує процес збільшення власників у державі, що обумовлює зростання економічної активності суб'єктів господарювання, розширення соціальної бази реформ, зміцнення позицій середнього класу. Попри це, ми вважаємо, під час зміни форми власності повинні враховуватися інтереси суспільства, всіх трудівників. Нові власники повинні створювати робочі місця, випускати конкурентоспроможну продукцію, своєчасно й адекватно оплачувати працю робітників, залучати інвестиції. Завдяки цьому буде досягнута стратегічна мета приватизації - створення класу ефективних, соціально відповідальних власників.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»