українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
2.3. Стабільна грошово-фінансова й ефективна податкова системи - основа економічного зростання


Економічна активність суб'єктів господарювання, громадян нашої держави значною мірою зумовлюється якістю державної податкової політики, що є найважливішою складовою фінансової стабілізації економіки.


Ми вважаємо, що податкова реформа має враховувати довгострокові фінансово-економічні цілі держави, стимулювати господарський розвиток та інвестиції, підвищувати зацікавленість підприємця і працівника у випуску більш якісної і дешевої продукції.


Реформування податкової системи необхідно здійснити на засадах стабільності, гнучкості, неухильної сплати податків і виключно у грошовій формі. Податкові ставки повинні мати стимулюючий вплив на виробництво товарів і послуг, а не на виштовхування виробників до "тіньової" економіки, спрямування на такий розподіл доходів населення, який би виключав як їх зрівнялівку, так і критичний розрив.


Необхідно змістити акцент з використання податків як засобу наповнення бюджету на використання їх як інструменту економічного регулювання. Необхідно більш ефективно використовувати кошти бюджету і державного позабюджетного фонду на здійснення структурної перебудови економіки, управління розвитком територій і реалізацію державних цільових програм. Варто поглибити процес децентралізації державних фінансів, розширити права реґіонів у розпорядженні коштами місцевих бюджетів.


В умовах нестачі фінансових ресурсів держава повинна виключити можливість нецільового використання коштів, налагодити суворий облік і підзвітність. Необхідно суттєво скоротити, а у перспективі - заборонити бюджетну підтримку нерентабельних, високовитратних виробництв. Розподіляти державні замовлення і проводити держзакупівлю лише за результатами відкритих конкурсів. Із зростанням реальних доходів населення поетапно скорочувати дотації і субсидії з державних коштів, забезпечивши їх адресність і цільовий характер.


З метою зменшення розмірів державного боргу, доцільно вжити заходів щодо покращання обслуговування зовнішньої заборгованості і гарантійних зобов'язань держави.


Ми вважаємо обгрунтованою і актуальною політику скорочення тих внутрішніх позик, що не створюють умов для їх повернення, відмови від використання зовнішніх позик на покриття поточних бюджетних витрат. З урахуванням національних інтересів повинна поступово зменшуватися залежність від міжнародних фінансово-кредитних організацій.


Необхідно, на наш погляд, припинити практику бюджетного фінансування шляхом надання гарантій за комерційними кредитами бюджетним організаціям, запровадити більш жорсткий режим щодо виконання господарськими суб'єктами боргових зобов'язань перед державою, котрі пов'язані з наданням державних гарантій.


Ми переконані, що суттєвого послаблення податкового тиску і посилення стимулюючих функцій податкової системи можна досягти за допомогою ефективної емісійної політики, що створює сприятливі умови для збереження коштів, їх накопичення і трансформування в інвестиції.


Вважаємо за необхідне розробити довгострокову концепцію формування грошової маси, що узгоджена з системою інших макроекономічних показників.


Ми розуміємо: стабільна гривня - це стабільна економіка. Зміцнення курсу національної валюти і розширення фінансових активів для капіталовкладень пов'язані з реальною фінансовою оцінкою товарного і матеріально-речового забезпечення гривні. Така оцінка повинна стати основою переходу до зваженої, дозованої і адресної емісійної політики, що спрямована на зміцнення реального сектору економіки. Для того, щоб додаткова емісія не розширювала невиправданий споживчий попит і не провокувала ріст цін, її доцільно концентрувати на ринку інвестиційних товарів, фізичних компонентів капіталовкладень. Для зміцнення гривні необхідно надати нормативно-правового характеру валютному регулюванню та збільшити обсяг золотовалютних резервів НБУ.


Зниження темпів зростання реального попиту на гроші забезпечується завдяки встановленню високих відсоткових ставок на цінні папери, формуванню високодивідендних фінансових активів, випуску в обіг державних інвестиційних паперів, що пройшли фінансово-банківську експертизу і аудит.


Зміцнення гривні неможливе без розв'язання проблеми неплатежів. Шляхи її вирішення ми вбачаємо у переводі неплатежів у цивілізовану форму відносин між економічними суб'єктами і, зокрема, у трансформуванні неплатежів у власність кредитора або у високоліквідні цінні папери дебітора, що потребує більш чіткого законодавчого регулювання процесів оздоровлення і банкрутства підприємств, розвитку фондового ринку і ринку цінних паперів.


Відновлення кредитної, грошової і податково-бюджетної рівноваги, приборкання інфляційних процесів сприятимуть підвищенню довіри до національної валюти, внаслідок чого відбуватиметься поступова дедоларизація економіки.


Нормальне функціонування ринкової економіки неможливе без широкого використання в усіх її ланках банківських кредитів. Збільшення банківського капіталу і його концентрація, розширення функцій універсальних банків і розвиток спеціалізованих - іпотечних, земельних, інвестиційних, муніципальних та інших, створення сучасної банківської інфраструктури - ось основні напрямки покращення національної банківської системи. Важлива контролююча роль у цьому процесі відводиться НБУ.


Першочерговим завданням ми вважаємо подолання відчуженості банківської системи від процесу трансформації відносин власності, а також залучення банківського капіталу до інвестування у виробництво, пріоритетні галузі економіки.


Ми будемо всебічно сприяти усуненню законодавчих бар'єрів на шляху створення промислово-фінансових груп на чолі з банківськими структурами, котрі здійснюватимуть фондове і пряме інвестування, управління корпоративними фінансами та інвестиційними проектами.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»