українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
2.5. Аграрний сектор: створення національного ринку продовольства


Конкурентні переваги вітчизняної економіки - значний запас чорноземів, сприятливі природно-кліматичні умови, зручне розташування сільськогосподарських угідь - необхідно повністю використати у процесі реформування агропромислового комплексу. Нашим завданням є створення для цього необхідних правових та економічних передумов.


Соціал-демократи всебічно підтримують вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції, виступають за розвиток національного ринку продовольства. Це дозволить обмежити його заповнення імпортними продуктами, які в достатній кількості може виробляти наш національний аграрний сектор. Ми готові взяти участь у розробці Закону про продовольчу безпеку держави.


Для того, щоб аграрний сектор став ефективним виробником сільськогосподарської продукції, забезпечивши зайнятість і експортні прибутки, необхідними є структурно-майнові зміни у стосунках між суб'єктами сільськогосподарського виробництва. Ми підтримуємо різноманітні форми власності й відповідні їм типи господарювання на селі. Держава повинна звести до мінімуму свій вплив на агроринок, відмовитися від прямих відносин з виробниками сільськогосподарської продукції, створити умови для розвитку їх здорової конкуренції. Скасування державних замовлень, товарних кредитів, бартерних обмінів, ліквідація штучних адміністративних монополій на розподіл обмежених ресурсів та маркетингові послуги - забезпечать сільському господарству паритетність, рівні умови для конкуренції виробників. Ми підтримуємо приватизацію структур, що займаються зберіганням і переробкою сільгосппродукції, реалізацією необхідних для села ресурсів - енергоносіїв, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, через аграрні біржі й аукціони, використовуючи для цього укладання біржових договорів на зустрічні поставки продовольства.


Необхідно стимулювати створення ринкової інфраструктури сервісного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення, спеціалізованих банківських закладів, зокрема таких, що здійснюють іпотечне кредитування, сезонне і довгострокове кредитне обслуговування села.


У той же час, на перехідному етапі необхідно забезпечити дієву державну підтримку реформ в аграрному секторі економіки. Для цього слід удосконалити нормативно-правову базу реформування економічних відносин, усунути існуючі в ній протиріччя, забезпечити податкове і фінансове стимулювання фермерства та малого бізнесу у сільському господарстві шляхом надання дешевих кредитів, податкових пільг, встановлення паритетних цін. Доцільно також розробити державну програму перетворення особистих підсобних на товарні сімейні господарства.


Під час реформування необхідно забезпечити наступність сільськогосподарського виробництва, не допускаючи його дезорганізації, враховуючи економічну доцільність і соціальні наслідки. Умовою успішного здійснення земельної реформи вважаємо поступове введення в економічний обіг земельних ресурсів на основі розширення інвестиційних можливостей, реформування аграрного сектору.


Ми розуміємо, що основне джерело покращення фінансового стану аграрного сектору - це платоспроможний попит населення держави. Перехід сільського господарства на інтенсивний шлях розвитку, створення крупних спеціалізованих сільгосппідприємств індустріального типу можливий лише за умови зміцнення національної економіки, зростання доходів населення.


В Україні майже половина населення проживає і працює у сільській місцевості. Вартість робочої сили дуже низька, а селяни не мають достатніх коштів для інтенсивного ведення господарства. За цих умов країну може прогодувати дрібний власник, який за допомогою держави, використовуючи нові ринкові умови і механізми, буде поступово концентрувати майно і землю і перетвориться на ефективного господарника.


Враховуючи орієнтацію на інноваційну модель розвитку економіки, вважаємо, що в сільському господарстві є значні резерви зростання за рахунок раціонального, збалансованого використання наявних ресурсів.


Суттєвим резервом підвищення ефективності аграрного сектору є розвиток соціальної сфери, покращення умов життя на селі, поступове вирівнювання соціальних стандартів життя міського і сільського населення.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»