українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
2.7. Економічне зростання та пріоритети екологічної безпеки


Ми вважаємо, що екологічна складова реформування повинна бути у центрі економічної політики держави. Свобода прийняття рішень учасниками економічного процесу має обмежуватися вимогами екологічної безпеки. Розвиватися може лише те виробництво, що не виснажує природних ресурсів, не створює шкідливих відходів, які не утилізуються, не погіршує умов життя нинішнього і наступних поколінь громадян держави. Екологічна експертиза управлінських рішень і проектів повинна стати нормою.


Пріоритети екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища вимагають удосконалення законодавчої бази і прийняття на основі Закону "Про охорону навколишнього середовища" Екологічного кодексу України. Необхідно врегулювати правові, економічні й організаційні аспекти поетапного переходу до загального платного природокористування.


Ми розуміємо, що високий рівень забруднення довкілля обумовлюється використанням різних джерел енергії, високим рівнем фізичного зношення виробничого обладнання. Розв'язання цієї проблеми ми бачимо у використанні енерго- і ресурсоощадних технологій, модернізації підприємств енергосистеми, підвищенні надійності роботи атомних станцій, використанні екологічно чистих джерел енергії. Необхідно встановити жорсткі норми контролю за екологічною чистотою на підприємствах хімічної промисловості та інших шкідливих виробництвах, для будівельних організацій, власників транспорту. Мають бути також запроваджені більш дієві кримінальні санкції та встановлена економічна відповідальність фізичних і юридичних осіб за здійснення екологічних злочинів.


Ми вітаємо розробку і впровадження обґрунтованих стандартів екологічно безпечної діяльності та удосконалення системи державного контролю за їх дотриманням. Вважаємо, що більш активною має бути участь у цьому процесі громадськості, органів місцевого самоврядування.


Ми готові всіляко підтримувати діяльність державних і громадських організацій із збереження біологічної і ландшафтної розмаїтості, заходи з формування мережі об'єктів природно-заповідного фонду, а також рекультивації земель, розведення лісів, охорони басейнів річок.


Соціал-демократи виступають за податкове стимулювання науково-технічної діяльності, що спрямована на розв'язання екологічних проблем.


Слід розвивати і поглиблювати міжнародне співробітництво у цій галузі, спільне вирішення зусиллями держав-сусідів регіональних екологічних проблем прикордонних територій.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»