українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
3.5. Благополуччя сім'ї, повага до прав жінки і дітей - основа життєздатності суспільства і держави


Солідарність і співробітництво у суспільстві починаються у сім'ї. За найскладніших життєвих обставин людина прагне знайти у сім'ї підтримку і захист, яких їй не вистачає у суспільстві. Сім'я формує і передає з покоління у покоління духовні цінності, традиції, закладає основи моралі та трудової етики, виховує патріотизм і повагу до людей. Тому всебічну підтримку і зміцнення сім'ї ми розглядаємо як найважливіші умови консолідації суспільства, забезпечення його історичної перспективи, збереження генофонду нації.


Сучасна українська сім'я переживає важкі часи. Рівень життя більшості сімей став нижчим за мінімальні соціальні стандарти, внаслідок чого посилилась економічна, психологічна і моральна нестійкість сім'ї. У надзвичайно складному становищі опинилися багатодітні й неповні сім'ї, а також сім'ї з дітьми- або батьками-інвалідами. Тривожною тенденцією останнього десятиліття стало скорочення кількості одружень, катастрофічне падіння народжуваності та збільшення сімей, що розпадаються. За збереження цієї тенденції до 2020 року, за прогнозами експертів, населення України зменшиться вдвічі.


Ми переконані, що основою відродження і зміцнення української сім'ї повинна стати її економічна самостійність. Саме тому державна сімейна політика має спрямовуватися на створення гарантій гідної оплати тим, хто працює, і надання допомоги сім'ям з низькими доходами. Доходи сім'ї повинні не лише покривати витрати на задоволення основних життєвих потреб її членів, але й надавати можливість підвищувати їх освітній і культурний рівень, зміцнювати здоров'я, змістовно відпочивати. Держава сприятиме розвитку сімейного бізнесу, різних форм господарської діяльності сім'ї, особливо у сільській місцевості, а також у реґіонах з обмеженими можливостями працевлаштування, завдяки запровадженню ефективної системи оподаткування і кредитування такої діяльності.


Водночас необхідно розробити і здійснювати невідкладні заходи щодо підсилення соціальної підтримки тих родин, які її потребують. Допомога таким сім'ям повинна передбачати відповідну житлову політику з будівництва дешевого орендного і соціального житла, а також надання житлових кредитів для молоді. Враховуючи матеріальні труднощі цих сімей, ми виступаємо проти відключення їх від системи життєзабезпечення, виселення з житла, яке вони займають, за несплату комунальних послуг і квартплати. Вважаємо за необхідне встановлення диференційованих соціальних виплат для бідних сімей на покриття платежів, пов'язаних з експлуатацією житла.


Слід забезпечити мінімальні життєві стандарти для повноцінного виконання сім'єю своїх репродуктивних і виховних функцій. З урахуванням складної демографічної ситуації, вважаємо за необхідне збільшити розмір державної допомоги на виховання дитини до розміру прожиткового мінімуму. Держава повинна забезпечити доступність і дешевизну послуг системи дошкільного виховання.


Відповідно до Конвенції ООН "Про права дитини", слід забезпечити реальні гарантії захисту прав, честі й гідності дітей, недоторканність їх особистості. Не лише громадського осуду, але й адміністративного, правового покарання заслуговують батьки, неповнолітні діти яких потерпають від насильницьких дій, втікають з сім'ї, скоюють антисуспільні вчинки. Необхідно вжити дієвих заходів щодо ліквідації дитячої безпритульності, жебрацтва, проституції, наркоманії та інших соціальних вад, а також заходів, що заборонять експлуатацію дитячої праці.


Гармонію стосунків у сім'ї, її психологічну і моральну атмосферу значною мірою створює жінка. Ми переконані, що виховати вільну, духовно багату людину може лише вільна, відповідальна мати, права та інтереси якої надійно захищені законом. Праця жінки-матері, яка виховує дитину, слід прирівняти до праці на виробництві й відповідно оцінювати суспільством і державою. Необхідно створити умови для полегшення домашньої праці жінок, для їх активнішого громадського життя. З цією метою зусилля органів місцевого самоврядування повинні бути націленими на розвиток сучасної системи побутових послуг і торгівлі, індустрії споживчих товарів.


Жінка не може бути обмеженою у можливостях отримання освіти і здійснення трудової діяльності в обраній нею сфері. Нашою програмною метою є забезпечення реальної рівності прав і можливостей жінки для участі в політичному, економічному і культурному житті суспільства, у підприємницькій діяльності. Ми виступаємо за співробітництво з різними жіночими організаціями і об'єднаннями для розв'язання даних проблем. СДПУ(О) сприятиме збільшенню представництва жінок в органах державної влади і місцевого самоврядування.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»