українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
3.6. Активна молодіжна політика - це стратегічні інвестиції у майбутнє України


Коли ми заявляємо "Молодь - наше майбутнє!", ми не лише віддаємо данину традиції, а дійсно прагнемо забезпечити право молоді бути силою, в якої є майбутнє. Цій меті підкоряється не лише молодіжна, а й уся політика, що направлена на створення умов для успішного життєвого старту юнаків та дівчат, отримання ними якісної освіти, вільного вибору професії, початку трудової діяльності, занять фізкультурою і спортом, самоосвіти. Для реального забезпечення права молоді на працю вважаємо за необхідне створити і законодавчо закріпити пільгові умови працевлаштування молоді. Держава повинна стимулювати роботодавців, які надають робочі місця випускникам навчальних закладів. Діяльність служб із працевлаштування молоді, забезпечення першого робочого місця, можливості перепідготовки, отримання нових професій має бути підтримана державою, насамперед органами регіонального управління. Необхідно створити умови для реалізації творчого потенціалу молоді шляхом надання матеріальної і організаційної підтримки об'єднанням творчої молоді у сфері науки і мистецтва.


У разі виникнення потреби, молодь повинна мати можливість поєднувати навчання з трудовою діяльністю. При цьому підприємствам, котрі забезпечують робочі місця для студентів і учнів (з обов'язковим дотриманням умов безпеки праці й соціального страхування), необхідно надавати певні пільги. Держава має всебічно сприяти розвитку різноманітних форм студентського підприємництва. Усе це, разом із можливостями отримання у процесі навчання професійної кваліфікації, значно полегшить життєвий старт молоді, зніме гостроту проблеми зайнятості.


Ми вітаємо активну участь молоді у громадському житті. Особливо важливим вважаємо розвиток молодіжних громадських організацій і залучення молоді до політичного життя, розв'язання актуальних проблем суспільного реформування. Всіляко сприяючи діяльності нашої молодіжної організації - Спілці української соціал-демократичної молоді, ми хочемо підготувати політиків та управлінців нового покоління, яким доведеться жити і працювати в Україні, де зникнуть економічні труднощі й матеріальні негаразди, соціальна апатія, страх і невпевненість перед завтрашнім днем. Молоді соціал-демократи повинні працювати у спортивних організаціях, створювати молодіжні об'єднання за інтересами, брати участь у самодіяльній художній творчості. Важливою ділянкою їх роботи має стати виховна робота з дітьми та підлітками, шефство над дитячими громадськими організаціями


Ми прагнемо того, щоб молоді соціал-демократи в усіх сферах життя - освіті й науці, політиці й підприємництві - символізували успіх і прогрес, були носіями наших базових цінностей - свободи, солідарності, справедливості, високої моральності, здорового способу життя, професіоналізму і відповідальності.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»