українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
3.8. Якісні медичні послуги повинні бути загальнодоступними


Тенденція розвитку демографічної ситуації у державі, стан здоров'я нації, особливо молодого покоління, викликають тривогу. Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем народжуваності й перше - за рівнем смертності населення. Критичного рівня досягло число патологій у новонароджених, хронічних захворювань школярів, юнаків призовного віку, невпинно знижується середня тривалість життя населення. Переборення цих згубних для суспільства тенденцій значною мірою залежить від успішного здійснення реформи системи охорони здоров'я.


Основними засадами цієї реформи повинні стати: децентралізація управління, передача у муніципальну власність основної матеріально-технічної бази галузі, відкритість інформації про стан здоров'я населення, відмова від жорсткої реґламентації медичних закладів, створення ринку медичних послуг, фінансування державних лікувальних закладів на рівні, що забезпечить їх нормальне функціонування згідно з обсягом і якістю послуг, які ними надаються.


Ми виступаємо за збереження системи безоплатного медичного обслуговування. Кожний громадянин має бути впевнений у тому, що, незалежно від його матеріальних можливостей, він у разі необхідності отримає якісну безкоштовну медичну допомогу. Тому головною метою політики у сфері охорони здоров'я ми вважаємо підвищення якості й ефективності медичного обслуговування, а також забезпечення загальнодоступності медичних послуг.


Держава зобов'язана всебічно підтримувати і розвивати мережу закладів охорони здоров'я, які надають загальнодоступну медичну допомогу. Таким закладам слід надавати більшої самостійності в управлінні, використанні коштів, визначенні завдань підвищення якості лікування. Самостійність лікувальних закладів повинна поєднуватися з гнучким плануванням розвитку медичного обслуговування реґіональними і місцевими органами влади, які визначають головні параметри і перспективи їх розвитку. При цьому кошти, що виділяються з державного бюджету на здійснення реформ, насамперед треба використовувати для придбання коштовного лікувально-діагностичного обладнання і лікарських препаратів, бажано вітчизняного виробництва, на навчання медичного персоналу і здійснення програми боротьби з онкологічними, серцево-судинними захворюваннями, СНІДом, а також на програми профілактики і лікування професійних, соціальних та інфекційних захворювань.


Ми підтримуємо здійснення заходів, направлених на створення у сфері охорони здоров'я конкурентного середовища, яке сприятиме якісному поліпшенню медичних послуг, підвищенню їх доступності . Ми переконані у тому, що разом із розвитком державної системи охорони здоров'я повинна динамічно розвиватися мережа приватних та інших недержавних лікувальних закладів, покликаних розширити і зробити більш різноманітними медичні послуги, які надаються населенню. Вважаємо за необхідне введення страхової медицини, яка є одним з аспектів запровадження ринкового механізму охорони здоров'я . Вона повинна мати чотирирівневу структуру та включати:


- гарантований рівень медичної допомоги громадянам України, забезпечений державою (швидка допомога, невідкладна допомога, щорічний диспансерний огляд);


- спеціальну державну медичну допомогу соціально незахищеним верствам населення (дітям, вагітним, інвалідам, пенсіонерам) та хворим на туберкульоз, діабет, з психічними та з онкологічними захворюваннями;


- обов'язкове медичне страхування для працюючих у державному та недержавному секторах економіки. Введення спеціального медичного страхування для працюючих у державному секторі, в сферах підвищеного ризику (Збройні сили, МВС, СБУ та інші);


- добровільне медичне страхування населення.


Має бути розроблений економічний механізм функціонування медичних закладів, що забезпечить пріоритет інтересів пацієнта, контроль за якістю медичної допомоги. З цією метою треба ширше використовувати практику акредитації медичних закладів, визначення їх відповідності професійним стандартам.


Пріоритетним напрямком політики у галузі охорони здоров'я повинна стати реалізація довгострокової програми профілактики і попередження захворювань. Основними елементами такої програми ми вважаємо розвиток системи регулярних медичних оглядів населення, пропаганду здорового способу життя і формування компетентної громадської думки з питань зміцнення здоров'я, організації раціонального харчування та відпочинку, протидії шкідливим звичкам. Необхідно створити дієві економічні стимули для посилення уваги лікарів до профілактики захворювань. Значних коштів потребує відновлення і розвиток санаторно-курортних, реабілітаційних закладів. Предметом особливої уваги суспільства має стати просімейна медична політика, спрямована на покращання демографічної ситуації в державі, підвищення рівня народжуваності і тривалості життя населення.


Діяльність медичних закладів, санітарно-епідеміологічної служби має бути тісно пов'язана з роботою місцевих органів самоврядування, громадських організацій щодо захисту інтересів споживача. В основу такої діяльності необхідно покласти розробку і прийняття відповідного законодавства, яке захищало б права споживачів від монополізації виробництва і торгівлі, виготовлення, розповсюдження і реклами товарів та послуг, що зашкоджують здоров'ю людини. Законодавчі заходи мають бути посилені за рахунок ефективного контролю з боку правоохоронних органів, засобів масової інформації, громадськості. Система захисту прав споживача повинна поширюватися на рекламні фірми, засоби масової інформації, надавати дієву допомогу кожній сім'ї у реалізації здорового способу життя, раціонального і економного господарювання.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»