українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
Розділ 4. Через духовне відродження до суспільної злагоди, до гармонійного розвитку особистості


Зростання ролі духовних чинників, стрімке нарощення духовно-емоційного потенціалу належить до глобальних тенденцій розвитку сучасної цивілізації. Враховуючи це, соціал-демократи висувають завдання створення в Україні гуманістичної моделі суспільства, яка підкорить цілі економічного зростання і діяльність державних структур інтересам вільного розвитку і самореалізації особистості.


Оцінюючи стан духовної сфери сучасного українського суспільства як кризовий, ми пропонуємо програму духовного оновлення, яка базується на глибокій повазі до національної та культурної спадщини і національних традицій, світових демократичних стандартах, загальнолюдських цінностях. Ми розуміємо демократію не лише як сукупність владних, політичних відносин, а й як певний тип культури суспільства і особистості, систему цінностей, в якій провідне місце посідає свобода і відповідальність, самореалізація, узгоджена з досягненням загального блага, солідарність і гуманізм.


Ми усвідомлюємо, що висока культура, духовність, освіченість і компетентність - головні наші резерви, людський капітал - головне національне надбання. Від ефективності їх використання залежить успіх усіх наших починань.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»