українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
4.3. Захистимо культуру - забезпечимо державі майбутнє


Ми переконані, що гуманітарна політика нашої держави повинна спиратися на науково обґрунтовану концепцію розвитку національної культури, реалізація якої дасть можливість підтвердити дуже важливу роль культури в системі пріоритетів національного розвитку, повагу держави до культурних традицій, забезпечити спадкоємність і цілісність культурного процесу. Наше сьогодення і наше майбутнє значною мірою залежить від того, як швидко буде подолано кризові явища у сфері культури, вжито невідкладних заходів щодо законодавчої, організаційної та фінансової підтримки.


Послідовно відстоюючи принципи свободи творчості, створення рівних умов розвитку всіх напрямів культури, всіх жанрів і форм творчості, ми разом з тим вважаємо, що законодавче зміцнення цих принципів, ліквідація державного контролю за розвитком культури не повинні означати самоусунення держави від виконання своєї найважливішої функції - охорони і примноження культурних надбань народу.


Підтримку професійній культурі ми розглядаємо як найважливіше завдання культурної політики держави. Ми розуміємо, що сьогодні держава неспроможна взяти на себе повне фінансування закладів культури, творчих колективів і діячів культури та мистецтва. Але вона повинна створити правові та економічні умови для стимулювання недержавної матеріальної підтримки культури, залучення приватного капіталу, відродження традицій меценатства. Повинні бути забезпечені спеціальні податкові пільги для тих, хто фінансово підтримує розвиток культури та мистецтва.


Водночас, у міру розширення можливостей держави, повинні бути збільшені обсяги бюджетного фінансування розвитку культури до рівня, що є достатнім для її нормального розвитку. Вважаємо за необхідне розробити механізм фінансування культурних програм і проектів, зокрема й через систему персональних ґрантів, при цьому на особливу увагу заслуговують інноваційні програми творчої молоді.


Діяльність державних бібліотек, музеїв, театрів, інших закладів культури повинна забезпечувати доступ усім громадянам до нагромаджених культурних цінностей.


Однією з важливих цілей усієї культурної політики вважаємо підтримку різних форм участі широких верств населення в художній творчості, сприяння роботі культурно-освітніх та історично-культурних закладів, народних центрів культури, мистецтва, клубів і будинків творчості. Ми повинні протистояти уніфікуючому впливу сучасних комунікаційних засобів і зберегти культурну самобутність народу завдяки регулярному проведенню різноманітних конкурсів самодіяльного мистецтва, фольклорних фестивалів, виставок народної творчості.


Вважаємо необґрунтованим розподіл культури на елітарну та масову. Справжні культурні цінності доступні для сприйняття кожним освіченим членом суспільства.


Відродження вітчизняної культури потребує формування у кожного члена нашого суспільства відчуття відповідальності за збереження і примноження культурної спадщини. Ми впевнені, що людина, яка відчула свою належність до народу з великими культурними традиціями, давніми пам'ятками історії та культури, видатними діячами мистецтва, буде гідним продовжувачем культурного будівництва в державі.


Важливим напрямом культурної політики ми вважаємо розвиток української мови, утвердження її в статусі засобу державної і культурної взаємодії в суспільстві. Вирішенню цього завдання покликаний сприяти розвиток книговидавничої справи, національного телебачення, радіо, вітчизняного кінематографу і театру. Українська мова стане справді державною, а проблема двомовності втратить свою актуальність, коли кожному громадянинові буде забезпечено можливість здобуття в Україні якісної освіти, долучення до скарбниці світової та європейської культури українською мовою.


Ми вважаємо безперспективними спроби пересадити на український культурний ґрунт чужі системи цінностей і засоби життєдіяльності. Разом з тим ми не можемо ігнорувати традицію нашого культурного розвитку у тісному взаємозв'язку з культурами сусідніх народів, насамперед російського, оскільки це сприяє взаємному збагаченню культур, формуванню дружніх відносин і добросусідства, відповідає прагненням людей і держави.


Ми переконані, що в українському культурному просторі, що є органічною частиною європейського і світового цивілізаційного простору, повинні, доповнюючи його, вільно і безконфліктно взаємодіяти українська національна культура і культури всіх етносів, які складають український народ, і разом творити сучасну українську культуру, без якої палітра світової культури втрачає своє багатство і різноманітність. У руслі такого підходу виправданим є державний протекціонізм стосовно вітчизняної культури, художньої продукції для забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»