українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
4.4. Релігія і церква - наші союзники у справі духовного оновлення українського суспільства


Релігія традиційно посідає важливе місце в духовному житті українського народу. Соціал-демократи високо оцінюють роль релігії в духовному розвитку суспільства, його моральному очищенні, зміцненні норм моралі.


Ми виступаємо за послідовне здійснення положень Конституції України, Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", Декларації прав людини, міжнародних зобов'язань нашої країни з питань захисту свободи віросповідання. У своїй діяльності ми виходимо з визнання непорушності конституційних положень про відокремлення церкви від держави і світський характер освіти.


Задекларовані нами ідеї рівності й соціальної справедливості обумовлюють нашу ідеологічну терпимість і вимоги світоглядного нейтралітету держави. Усі релігійні конфесії мають рівні права перед законом, а кожний громадянин має право вільного вибору конфесії чи атеїстичних переконань. Держава не втручається у справи церкви і забезпечує нормальний духовний розвиток релігійно-духовної сфери суспільства, в якому виховується повага до релігійних почуттів людей. СДПУ(О) має намір активно співробітничати з релігійними організаціями у справі підтримки соціально незахищених категорій громадян, вирішенні їх матеріальних та соціальних проблем.


Ми допускаємо обмеження свободи діяльності релігійних організацій лише в тому разі, коли вона вступає в суперечність з чинним законодавством, завдає збитків моральному, психічному і фізичному здоров'ю громадян, підриває державну безпеку і основи конституційного ладу.


Потрібно відновити історичну справедливість щодо репресованих релігійних об'єднань і конфесій. Держава повинна надати допомогу в реставруванні, утриманні та охороні повернених церквам об'єктів і споруд, які є пам'ятками вітчизняної історії та культури.


Ми вважаємо за необхідне законодавчо заборонити використання релігії в політичних цілях, ми виступаємо проти участі церков у виборчих кампаніях, роботі державних органів влади. Однак це не повинно обмежувати прав членів релігійних об'єднань у здійсненні цієї діяльності. Ми маємо намір співпрацювати з церквою для вирішення важливих суспільних проблем, що сприятиме усуненню наявних міжконфесійних суперечностей. Ми впевнені, що представники українських церков будуть нашими союзниками в утвердженні соціальної і національної злагоди у суспільстві, згуртуванні всіх здорових і конструктивних сил у боротьбі проти корупції, злочинності, наркоманії та інших негативних суспільних явищ.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»