українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
VІ. Взаємовідносини СДПУ(О) з органами влади, громадськими організаціями та об`єднаннями


6.1. СДПУ(О) будує свої стосунки з органами влади конституційними методами на принципах політичної взаємодії через працюючих у них членів партії та її прихильників шляхом узгодження, переконання, дискусій, активно використовуючи при цьому право законодавчої та нормотворчої ініціативи.


У взаємостосунках з профспілками, іншими об`єднаннями громадян вона виступає за відносини партнерства, відкритого діалогу та розумного компромісу.


СДПУ(О) може створювати чи вступати у політичні блоки й коаліції, висловлювати своє ставлення до програм, рішень і дій державних органів, політичних партій та об`єднань громадян, співпрацювати з усіма суспільними силами, окрім тих, які переслідують цілі, заборонені чинним законодавством.


6.2. СДПУ(О) домагається політичного лідерства у суспільстві через участь у виборах та інших формах волевиявлення громадян України. Партійні організації розробляють свої передвиборчі платформи, можуть рекомендувати, в тому числі списком, членів партії та її прибічників для висунення кандидатами в депутати, на посади сільських, селищних, міських голів, використовуючи при їх обранні політичні методи боротьби.


6.3. Члени партії, які в процесі виборчої кампанії висувають або підтримують кандидатури без рішення відповідного партійного органу, притягаються до партійної відповідальності аж до виключення з лав партії.


6.4. СДПУ(О) та її організації можуть укладати передвиборчі угоди з іншими партіями, об`єднаннями громадян, що діють на підставі та відповідно Конституції України, а також підтримувати кандидатів, які не є членами партії.


6.5. У Верховній Раді України народні депутати України - члени партії і її прибічники для координації своєї діяльності, проведення в життя волі і наказів виборців, політики партії об`єднуються у фракцію, яка повинна мати назву партії.


Члени партії і її прихильники - депутати місцевих рад можуть створювати у них депутатські фракції (групи).


6.6. Депутатська фракція у Верховній Раді України та депутатські фракції й групи в місцевих радах, які очолюють відповідно Голова партії, секретарі партійних організацій, а в разі неможливості такого, особи затверджені Політбюро СДПУ(О), комітетами, або при їх відсутності бюро обласних, прирівняних до них, міських, районних та зборами первинних парторганізацій, керуються рішеннями керівних органів партії, отримують від них підтримку й допомогу, звітують перед партійними органами і своїми парторганізаціями про роботу у Верховній Раді України, місцевих радах, об`єднаннях громадян.


Не допускається участь депутатів - членів партії в діяльності груп (фракцій) без дозволу на це керівного органу відповідного рівня або Політбюро СДПУ(О).


В разі порушення членом партії-депутатом партійної дисципліни, депутатської етики відповідний партійний орган розглядає його поведінку і притягує до партійної відповідальності.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»