українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
VІІ. Майно та кошти СДПУ(О)


7.1. СДПУ(О) та її структурні підрозділи для здійснення статутних завдань мають право на кошти, власне рухоме і нерухоме майно, його оренду, а також інші засоби, які набуваються і відчужуються відповідно до чинного законодавства України.


Право власності на майно та кошти в СДПУ(О), її парторганізаціях здійснюють їх відповідні вищі керівні органи.


Партія, її організації здійснюють фінансово-господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України і є неприбутковими організаціями.


7.2. Кошти СДПУ(О) складаються з:


 членських внесків;


 матеріальної підтримки членів партії;


 добровільних пожертвувань у порядку, визначеному чинним законодавством;


 інших надходжень, одержаних законним шляхом;


7.3. Кошти та майно партії спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності й не підлягають перерозподілу між членами партії.


7.4. Члени партії сплачують членські внески. Порядок їх збирання та використання визначається "Положенням про членські внески в СДПУ(О)", яке затверджується Політбюро СДПУ(О).


7.5. СДПУ(О), її парторганізації, які є юридичними особами, ведуть бухгалтерський облік і подають відповідну звітність у встановленому законом порядку.


7.6. СДПУ(О) щороку публікує фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про своє майно.


7.7. Порядок використання майна і коштів партії регламентується Політрадою СДПУ(О), контролюється Політбюро та Контрольною Радою партії.


Кошти та майно, придбане партійними організаціями самостійно, є їх власністю і право розпоряджатися ними мають керівні органи партійних організацій.


7.8. Обласні, прирівняні до них, міські та районні парторганізації перераховують до вищестоящих органів СДПУ(О) на загальнопартійні потреби 25 відсотків зібраних внесків.


7.9. Фінансові документи СДПУ(О) підписуються Головою партії або головою Виконкому СДПУ(О) і головним бухгалтером. Фінансові документи партійних організацій підписуються секретарем комітету і головним бухгалтером.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»