українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
VIІІ. Правовий статус СДПУ(О) і прикінцеві положення


8.1. СДПУ(О), обласні, районні, міські та прирівняні до них парторганізації є юридичними особами з моменту їх державної реєстрації, мають відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглі печатки з емблемою й назвою партії, печатки та штампи. Вони можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у відповідних судових органах.


8.2. СДПУ(О) має свою символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак (емблема), девіз, може мати вимпели, значки, інші атрибути, які є єдиними для всієї партії. Партійна символіка реєструється відповідно до законодавства України. Обласні, прирівняні до них, районні, міські та первинні парторганізації використовують назву партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі СДПУ(О).


Використання назви та символіки СДПУ(О) без офіційної письмової згоди центральних органів партії (за винятком структурних підрозділів і інших офіційних органів партії) є незаконним і переслідується в установленому законом порядку.


8.3. Усі документи партії є її власністю і зберігаються в партійному архіві.


8.4. СДПУ(О), обласні, прирівняні до них, міські, районні та первинні парторганізації можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, поділу чи приєднання) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуску) відповідно до чинного законодавства України приймається з`їздом, конференцією, за яке проголосувало більше двох третин присутніх на ньому делегатів.


8.5. Ліквідація СДПУ(О) здійснюється за рішенням з`їзду, за яке проголосувало більше двох третин присутніх на ньому делегатів або суду. З`їзд або орган, за рішенням якого ліквідується партія, створює ліквідаційну комісію.


Рішення про ліквідацію СДПУ(О) тягне за собою розпуск обласних, прирівняних до них, міських, районних і первинних парторганізацій, їх керівних органів, а також припинення членства в партії.


На період до остаточного завершення процедури ліквідації єдиним органом, який має право представляти інтереси партії, є ліквідаційна комісія.


Комісія, після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про майно та кошти партії, які не підлягають перерозподілу між членами партії, для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.


8.6. Ліквідація парторганізації відбувається за рішенням вищестоящої організації у випадку зменшення кількості членів партії до числа, коли вона не визнається як така, або суду. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові питання парторганізації, що ліквідовується.


8.7. Реорганізація проводиться обов`язково за рішенням керівного органу вищестоящої парторганізації у випадку змін в адміністративно-територіальному устрої держави.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»