укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Украiни (об' еднана)
СДПУ(О): Будуемо краiну. Не стiй осторонь!

Про проект

26 листопада 2001 року починае роботу оновлена версiя офiцiйного сайту партii СДПУ (О) www.sdpuo.org.ua. Сайт розроблено як сучасний конструктивний iнструмент розширення iнформацiйного простору, як один iз засобiв для спрощення внутрiпартiйноi комунiкацii. Проект враховуе специфiку Iнтернету як швидко прогресуючого популярного медiйного середовища, вiдкритого для вiльного спiлкування, i спрямованого на успiшне подолання iнформацiйно-технологiчного вiдставання, яке стало хронiчною хворобою украiнського полiтичного Iнтернету.

5 принципiв стратегii СДПУ (О) в Iнтернетi:

 • принцип робочого iнструмента,
 • принцип цiльового пiдходу,
 • принцип розширення iнформацiйного простору,
 • принцип системного використання ресурсiв,
 • принцип внутрiшньоi комунiкацii.

  Сайт проектувався i створювався командою професiоналiв як сайт полiтичноi партii з стрiчкою новин полiтичного, економiчного, культурного життя Украiни, якi постiйно оновлюються. Iнформацiя, представлена на ньому, безсумнiвно, буде цiкава i широкiй аудиторii i таким цiльовим групам, як журналiсти, полiтики, оглядачi, рядовi партiйцi.

  www.sdpuo.org.ua - тiльки перший глобальний Iнтернет-проект СДПУ(О). У стадii завершення ряд громадсько-полiтичних i соцiально-орiентованих проектiв, якi фактично стануть фундаментом единого iнформацiйного соцiал-демократичного простору в Украiнi. Разом з тим це будуть самостiйнi ресурси, кожен з яких буде виконувати свое конкретне завдання i буде спрямований на конкретну аудиторiю.

  Сайт розроблено трьома мовами - украiнською, росiйсько i англiйською, що також гарантуе iнтерес з боку рiзних читацьких аудиторiй i розширюе нацiональнi кордони проекту.
 • Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

  © Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi", 2001.

  Iнформацiя про проект: info@sdpuo.org.ua Зворотний зв'язок: feedback@sdpuo.org.ua

  При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.org.ua обов'язкове.


  »