українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд

Передвиборна програма

Ми - загальнонаціональна партія усіх верств населення з усіх регіонів, партія, чия мета - забезпечення рівних можливостей і життєвих шансів у реалізації соціальної активності й творчого потенціалу для всіх громадян.
З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ!ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

Соціал-демократичної партії України (об'єднаної)Основні цінності:СВОБОДА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ
СОЛІДАРНІСТЬ

СДПУ(О) - реальна потужна політична сила


Нас сьогодні 350 тисяч, 17 тисяч наших первинних організацій діють у 11,5 тисячі міст, сіл і селищ країни.


Ми - загальнонаціональна партія усіх верств населення з усіх регіонів, партія, чия мета - забезпечення рівних можливостей і життєвих шансів у реалізації соціальної активності й творчого потенціалу для всіх громадян.


Соціал-демократія - за об'єднання українського суспільства на засадах дотримання невід'ємних прав людини і соціального партнерства, за громадянський мир усередині країни та рівноправне співробітництво з іншими країнами.


СДПУ(О) категорично відкидає політику протиставлення громадян України за національною, мовною або класовою ознаками, політичний екстремізм в усіх його проявах.


У своїй діяльності партія спирається на ідеологію, що витримала іспит історією і довела свою ефективність у швидко мінливому світі.


Ми спираємося на успішний досвід і реальні технології управління і реформування, які використовують європейські соціал-демократи. Для нас неприйнятне формування програми дій на основі популістських гасел.


Вищий принцип діяльності партії - реалізація поставлених програмних завдань у постійному діалозі з людьми. Суспільна злагода для нас - найважливіший критерій успішності і реформ, і дій влади в цілому. СДПУ(О) налаштована на широку співпрацю з партіями різноманітних спрямувань там, де така співпраця диктується інтересами України та її громадян і де позиції цих партій не суперечать основним цінностям соціал-демократії.


Своє основне політичне завдання на сучасному етапі партія бачить у тому, щоб сприяти створенню суспільства активних і відповідальних громадян. Ми маємо унеможливити трансформацію України у "тіньове суспільство", життя якого регулюється поза правовим полем.


Це завдання може бути розв'язане тільки одночасно зі створенням механізмів відповідальності влади перед суспільством. Зв'язок у ланцюгу:


"суспільство - партії - представницькі органи - виконавча влада" забезпечить контроль суспільства над владою, реальний поділ влади, пріоритет суспільних інтересів.


Саме у цьому - ключ до створення некорумпованої і не обслуговуючої корпоративні інтереси бюрократії державної машини, реальної демократії, ефективної та соціально орієнтованої економіки.


Головний інструмент реалізації нашої програми - розроблення законів, справедливих, здійснимих і зрозумілих. Дія законів має бути невідворотною, і в цьому влада повинна почати із себе.

ПРОГРАМНІ ПРІОРИТЕТИ І

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СДПУ(О)


У громадсько-політичному житті країни:- подолання правового нігілізму влади, коли міркування політичної доцільності і кон'юнктури ставляться понад закон;


- становлення партійно-політичної системи, підвищення ролі партій;


- формування політично відповідального уряду більшістю Верховної Ради. СДПУ(О) бачить своє завдання у формуванні більшості, до складу якої входили б фракції та окремі політики, що поділяють базові принципи соціал-демократичної ідеології.
У зовнішньополітичній сфері:


- зміцнення суверенітету держави і активну участь у міжнародному розподілі праці. Входження України у світові та європейські міжнародні організації. Розвиток зв'язків із Росією на умовах партнерства, рівноправності і взаємної вигоди;


- створення системи загальноєвропейської колективної безпеки за участю країн Західної, Центральної, Східної Європи та Росії.
У соціальній сфері:


- стабільне забезпечення громадян роботою на основі створення нових робочих місць. Розроблення і прийняття нового Кодексу законів про працю і нового законодавства про профспілки, які відповідають сучасним умовам та інтересам працівників; удосконалення правового захисту від безробіття, насамперед жінок і молоді;


- реальна можливість безкоштовного якісного лікування для основної маси населення згідно принципу: забезпечений сплачує за бідного, здоровий - за хворого. Розроблення і прийняття пакета законів, що гарантують реформування охорони здоров'я на основі збереження, удосконалення, розвитку бюджетних механізмів фінансування у поєднанні з поступовим запровадженням соціального медичного страхування;


- радикальне зменшення розриву у доходах між найбагатшою і найбіднішою частинами суспільства. Запровадження у податкове і трудове законодавство норм, що забезпечують зменшення диференціації доходів;


- доведення адресної соціальної допомоги до кожного, хто потребує її. Спрощення, дебюрократизація механізмів надання соціальної допомоги.


- забезпечення молоді можливістю отримати сучасну освіту, оволодіти професією, мати власне житло;


- державна опіка сім'ї, материнства й дитинства, ліквідація жебрацтва та дитячої безпритульності;
В економічній сфері:


- стабілізація економічного законодавства. Забезпечення державою невідворотності виконання господарських договорів і суворого дотримання зобов'язань учасниками господарської діяльності;


- захист внутрішнього ринку та вітчизняного виробника
з використанням усіх заходів, що узгоджуються з міжнародними правилами, включаючи помірний протекціонізм;

- якнайскоріше прийняття Податкового кодексу, що
реально зменшить податковий тягар для населення і суб'єктів господарювання, чітко регламентуватиме права і взаємовідносини платників податків і фіскальних органів;


- якнайскоріше розроблення і прийняття пакета законів, що забезпечують повноцінну реалізацію положень Земельного кодексу;


- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу
як необхідної умови зростання зайнятості і структурної перебудови економіки;


- створення систем стратегічного планування, що забезпечуватиме щоденну роботу держави над довгостроковими проблемами. Першочерговою стратегічною проблемою є подолання наслідків виснаження соціальної та виробничої інфраструктури.
У духовно-культурній сфері:


- відродження традицій високої української культури як складової частини європейського культурного простору;


- відродження духовності й моралі, забезпечення та примноження інтелектуального потенціалу суспільства;


- гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних відносин;


- розвиток національної, мовної, релігійної самобутності;


- повноцінний і вільний розвиток російської мови та культури.
* * *


МИ - РЕАЛІСТИ І НЕ ОБІЦЯЄМО НЕМОЖЛИВОГО


МИ ЗНАЄМО, ЩО І ЯК ТРЕБА РОБИТИ


РАЗОМ ЗМОЖЕМО ЗРОБИТИ БІЛЬШЕПро проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»