українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
П'ять принципів стратегії СДПУ(О) в Інтернеті


П'ять принципів стратегії <nobr>СДПУ(О)</nobr> в Інтернеті
Швидке розповсюдження і популярність такого засобу масової комунікації як Інтернет, його всеохоплюваність і планетарний масштаб зайвий раз нагадують як керівництву, так і рядовим членам СДПУ(О), що партії вже зараз доводиться діяти і перемагати в нових швидко змінюваних суспільних умовах. Те, що раніше здавалося передовим, вічним, правильним і надійним, сьогодні виглядає як "минуле століття", як дещо плинне, чому можна поставити безжалісний діагноз - "морально застаріле". Об'єднані соціал-демократи і Україна зробили крок у ХХІ століття - в епоху постіндустріалізму, в епоху тотального панування мас, інформаційних потоків і технологій, в епоху, в якій без Інтернету не обійтися.


Всесвітня Павутина робить попередні спроби інформування і комунікації застарілими. Клавіатуру друкарської машинки змінює клавіатура комп'ютера, "паперову" пошту - електронна, подія, що відбулася у Львові, через годину стає відомою в Донецьку і Сімферополі. Інтернет і комп'ютер зробили наше життя мобільним, швидкісним, інформаційно насиченим і скоротили географічні відстані до мінімуму.


Нові можливості, які дає Інтернет, примушують СДПУ(О) сформулювати такі принципи своєї стратегії в ньому, які дадуть змогу, з одного боку, ці можливості раціонально використовувати, а з іншого - дадуть перспективу успішного подолання інформаційно-технічного відставання, яке стало хронічною хворобою українських політичних партій.Принцип робочого інструментуІнтернет для СДПУ(О) - це один з інструментів, за допомогою якого партія здійснює свій вплив на політичні процеси, що відбуваються як всередині України, так і за її межами через електронні ЗМІ, партійні сайти і "електронні версії" своїх численних проектів. Цей принцип передбачає чітке розуміння мети проекту і тих завдань, для реалізації яких він створений.


Інтернет - це найоперативніший спосіб розповсюдження інформації з перших рук про діяльність партії, як у столиці, так і на місцях. Все, що говорять і роблять лідери та партійні організації, можна передавати по Україні і за її межі практично в режимі "он-лайн".


Інтернет - це найдешевший і найекономічніший інструмент політичного та інформаційного впливу СДПУ(О).


Інтернет - це спосіб завойовувати серця і уми молодого покоління України, кращі інтелектуальні і динамічні представники якого вже не уявляють себе без віртуальної реальності. Інтернет - це можливість розширення рядів прихильників партії серед молоді і створення у неї образу СДПУ(О) як сучасної європейської партії.


На відміну від українських електронних ЗМІ присутність українських партій в Інтернету на сьогодні представлена дуже слабко. І, насамперед з якісного боку. Український партійно-політичний Інтернет - це ніша, що дотепер вакантна і потребує освоєння просторів, у яких ми, об'єднані соціал-демократи, хочемо утримувати лідируючі позиції.Принцип цільового підходуСДПУ(О) розуміє, що різноманітні користувацькі аудиторії Інтернету вимагають і диференційованого підходу до них, свого способу комунікації і подачі інформації. Проекти, що планують реалізовувати об'єднані соціал-демократи численні і різноманітні, розраховані на різні цільові аудиторії. Наприклад, споживачами інформації, опублікованої на партійних сайтах і сайтах лідерів партії, можуть бути як члени і прихильники партії, так і політики, політологи і журналісти, тобто ті, хто професійно займається політикою. Вони одночасно повинні по можливості одержувати як найзагальнішу інформацію про СДПУ(О), так і оперативну. Остання представлена новинними стрічками, створюваними в режимі роботи інформагентства. Якщо ці умови будуть виконуватися, то СДПУ(О) може сподіватися на створення своєї постійної аудиторії в Інтернету.


Аналіз змісту і періодичність оновлення сайтів українських політичних партій і їхніх лідерів приводить до невтішного висновку про їхню убогість і відсутність розуміння їхніми власниками важливості і можливостей Інтернету. При такому підході вони позбавляють себе можливості створення своєї читацької аудиторії. СДПУ(О) на відміну від них не може дозволити собі такої зневаги до запитів своєї цільової аудиторії і буде робити все для того, щоб задовольнити "інформаційний голод" тих, хто хоче одержувати свіжу, повну і якісну інформацію про діяльність партії.Принцип розширення інформаційного просторуЗа минуле десятиліття з часу набуття нашою країною незалежності, зросла кількість тих політиків, політологів, бізнесменів і журналістів, які професійно займаються вивченням, відстеженням і аналізом подій, що відбуваються в Україні. Вони мають потребу в одержанні адекватної і незаангажованої інформації для того, щоб краще розібратися в політичних і економічних процесах, що відбуваються в нас.


СДПУ(О) як одна із провідних українських партій, що має великий вплив на політичне життя України, безумовно, перебуває в центрі уваги вищезгаданої "дослідницької" аудиторії. Інтернет, що не знає кордонів і відстаней, найкращий спосіб пояснити позицію об'єднаних соціал-демократів з тих або інших актуальних проблем політичного життя держави, суть своїх політичних і законодавчих ініціатив. СДПУ(О) здійснює таке інформування шляхом створення сайтів партії і її лідерів, призначених для зовнішніх аудиторій, використовуючи ті звороти, образи, інтерпретації і мови, які були б їм зрозумілі. Випускаючи такі Інтернет-продукти, вона тим самим розширює партійну нішу мережі Інтернет і одночасно ступінь своєї присутності в глобальному інформаційному просторі.Принцип системного використання ресурсів


Інтернет по своїй природі мозаїчний. Найефективніші ті ресурси, які перебувають у взаємозв'язку між собою, що дозволяє їм вирішувати спільні задачі. Спроби побудувати тотальні надресурси неминуче зазнають краху. Користуватися ними неможливо.


Партійний Інтернет-простір повинен бути єдиним. Один за всіх, всі зо одного - такий закон існування партійних сайтів.


Загальну структуру партійного Інтернет-простору можна порівняти з зіркою, центр якої - це головний сайт партії і сайти її лідерів, а промені - сайти ключових партійних проектів і регіональних відділень партії. Усі сайти партії пов'язані між собою, тому символічно структуру їхнього взаємозв'язку можна уявити не тільки у вигляді зірки, але і як своєрідну мережу, де кожен із проектів підтримує всі інші, і всі рекламують кожен. Кожен Інтернет-проект, вирішуючи своє завдання, допомагає вирішенню завдань, поставлених перед іншими проектами, кожен новий проект - це логічний розвиток попередніх.

Принцип внутрішньої комунікації


Інтернет - це об'єднувальна ланка між партією і її членами, найдієвіший спосіб внутріпартійного спілкування. Це найдемократичніший спосіб комунікації. Якщо за старих часів таким інструментом була партійна преса, то тепер на допомогу традиційним ЗМІ має прийти Інтернет.


СДПУ(О) має намір перенести в Інтернет чудово реалізовані бізнесі і управлінні Інтернет-технології. Інтернет надасть партії нові можливості внутріпартійної комунікації, її нової якості. З'являється можливість ефективно модифікувати ділові внутріпартійні процедури. Обмін інформації між центральними органами партії і її регіональними відділеннями, між керівництвом і рядовими членами, між партією і її прихильниками здобуває недосяжну раніше оперативність і дієвість. Режим "он-лайн" стає нормою партійного життя.ВисновокПравильність вище сформульованих принципів зможе довести тільки успішна Інтернет-діяльність об'єднаних соціал-демократів і утримання ними провідних позицій в українській політичній мережі. Ми сподіваємося, що станемо локомотивом і прикладом для всіх суб'єктів українського політичного спектру в справі освоєння Інтернет-просторів, подолання ними своєї застарілості й інформаційно-технологічної відсталості, задамо тон здоровій конкуренції і піднімемо планку якості ресурсів на рівень світових стандартів. Ми бажаємо щасливого шляху собі і вам.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»