українськарусскийenglishСвобода! Справедливость! Солидарность!
Социал-демократическая партия Украины (объединенная)
контакты | карта сайта | о проекте
Конкурс: Миллион алых роз
ПЕРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА "Оппозиционного блока НЕ ТАК!"


ПЕРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА «Оппозиционного блока НЕ ТАК!»
Публикуется на языке оригинала

Передвиборча програма Виборчого блоку політичних партій "Опозиційний блок НЕ ТАК!" Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), Всеукраїнського політичного об’єднання "Жінки за майбутнє", Політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Центр", Республіканської партії України"

Настав час революції здорового глузду!
Настав час забезпечити стабільний економічний розвиток, порядок, солідарність, рівність можливостей і життєвих шансів!
Ми об'єднались в Блок заради сильної і життєздатної України, яка співробітничає з Заходом і Сходом та бере участь у Єдиному Економічному просторі. Ми сповнені рішучості захистити українську промисловість і сільське господарство, зберегти світло й тепло в домівках, не допустити втягування України в НАТО, забезпечити законність і демократію.

Сьогодні Україна переживає глибоку кризу.

За кілька місяців після зміни влади на початку 2005 р. в Україні виникла небезпека втратити всі позитивні надбання останнього часу в економіці.

Безглузді й авантюрні дії влади призвели до того, що
- темпи приросту промислового та сільськогосподарського виробництва знизилися в 5-10 разів;
- зруйновані системи державного управління та кадрового забезпечення - до влади прийшли непрофесіонали;
- поглиблюється мовний, релігійний та політичний розкол.
Ситуація в країні вимагає рішучих дій
Сьогодні ще є шанс відвернути всеосяжну кризу. Для цього ми стаємо на захист:
- СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ;
- СУСПІЛЬНОЇ ЄДНОСТІ ТА ДЕМОКРАТІЇ.
Маючи великий досвід кваліфікованої законотворчості і роботи у виконавчій владі, ми здатні протиставити некомпетентності нинішньої влади професійну парламентську працю в ім'я рішучого захисту інтересів всіх виборців, які стривожені посиленням негативних тенденцій.

Державна політика має стати політикою здорового глузду.
Наші цілі:

В соціально-економічній сфері:
 • перехід від "ручного управління" економікою до розвитку на основі довгострокових стратегічних програм, порятунок металургії, хімічної промисловості, відродження сільськогосподарського машинобудування, легкої промисловості, суднобудування, аерокосмічної галузі, ВПК, розвиток інформаційних технологій;
 • розвиток власного видобутку енергоносіїв, впровадження енергозбереження, модернізація технологій, створення міжнародних виробничих корпорацій. До 2015 року Україна має увійти до групи передових промислово розвинених країн. Держава має рішуче стимулювати просування українських підприємств на зовнішні ринки;
 • формування соціальної політики на основі Європейської соціальної хартії, яка має бути терміново ратифікована, посилення ролі профспілок;
 • пріоритет внутрішнього інвестора над транснаціональним капіталом: ми за соціальне ринкове господарство, але проти неконтрольованого глобального капіталізму;
 • протистояння перетворенню України на периферію глобальної капіталістичної системи, на ринок збуту низькоякісної продукції, джерело дешевих ресурсів та робочої сили, світовий смітник ядерних відходів;
 • розробка законодавства, яке б реально забезпечило встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму;
 • посилення адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності працедавців за затримку виплати зарплати як на державних, так і на недержавних підприємствах;
 • повна та оперативна компенсація зниження пенсій внаслідок інфляції шляхом зміни механізму їх індексації;
 • подолання соціально-економічної дискримінації жінок, нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок,
 • забезпечення захисту сім'ї, материнства й дитинства;
 • реформування охорони здоров’я на основі поєднання безплатної та страхової медицини за принципом: забезпечений платить за бідного, здоровий - за хворого;
 • створення повноцінної соціальної інфраструктури на селі;
 • активна кредитна політика щодо молодих сімей, державне сприяння будівництву житла для молоді;
 • недопущення "політичного" перерозподілу майна, припинення розпродажу стратегічних об’єктів для латання бюджетних дірок, суворе дотриманні державних гарантій інвесторам;
 • ліквідація закладених в 2005 р. глибоких диспропорцій між державним та місцевими бюджетами, радикальне підвищення питомої ваги місцевих бюджетів;
 • припинення політики "викачування" коштів з бюджетоутворюючих регіонів;
 • зменшення податкового навантаження на бізнес;
 • запровадження єдиного соціального внеску, створення умов для стабільного підвищення пенсій та поповнення Пенсійного фонду, економічних стимулів збільшення питомої ваги фонду оплати праці в структурі собівартості продукції, зацікавлення роботодавців у підвищенні заробітної плати найманих працівників та виведенні її з тіні;
 • відновлення соціальної справедливості в нарахуванні пенсій: рівень пенсій буде тим вищий, чим більший трудовий стаж;
 • гарантія державою достойного рівня життя й надання якісних медичних та соціальних послуг інвалідам, ветеранам, чорнобильцям, соціально вразливим верствам населення;
 • бюджетна реформа, що має бути побудована на засадах бюджетного федералізму, самостійного формування бюджетів всіх рівнів на основі власних та закріплених джерел податкових надходжень та доходів;
 • захист інтересів малого та середнього бізнесу на основі прийняття закону про спрощену систему їх оподаткування та обліку діяльності; введення податкових канікул для малих підприємств, які зайняті виробничою діяльністю, або здійснюють надання суспільно важливих послуг; державна підтримка агропромислового комплексу.
  В сфері державного управління та соціально-політичному житті:

 • наведення порядку в управлінському апараті;
 • забезпечення реальної рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, рівноправне партнерство чоловіків і жінок у політиці й соціальному житті;
 • реформування системи влади задля розвитку представницької демократії, проведення услід за конституційною реформою реформи судової влади, реальна незалежність судів, перехід до виборності суддів;
 • розширення прав регіонів та розвитку місцевого самоврядування, формування обласними та районними радами власних виконавчих органів, при цьому державні адміністрацій мають зайнятися контролем за дотриманням законності на місцях.

  В сфері зовнішньої політики:

 • категорична відмова від вступу України до НАТО, адже приєднання до НАТО зруйнує вітчизняний ВПК та зупинить пов'язані з ним наукові дослідження, перетворить Росію із стратегічного партнера на потенційного ворога України, збудує на кордоні з Росією нездоланну стіну;

 • захист українського виробника всіма засобами, членство в СОТ та рух до ЄС за умови пріоритету захисту національних інтересів, за умови, що це не призведе до руйнації української економіки; координація дій з Росією при вступі до СОТ;
 • повноцінна участь України в формуванні Єдиного економічного простору з Росією, Казахстаном, Білоруссю. Ми певні: регіональна інтеграція не суперечить набуттю членства в СОТ та просуванню України до ЄС.

  В гуманітарній сфері:

 • розв'язання проблеми російської мови через прийняття, на основі Європейської хартії регіональних мов, закону про статус російської мови, який забезпечить право російськомовних громадян без будь-яких перешкод використовувати рідну їм мову. Ми впевнені: законодавче закріплення прав російської мови не суперечить розвитку української мови, а є реалізацією законних прав громадян України;
 • забезпечення доступної, високоякісної, некорумпованої освіти;
 • розвиток української науки шляхом виділення в державному бюджеті не менше 3% на її розвиток, створення державних наукових фондів для фінансування фундаментальних досліджень.

  Сьогоднішня альтернатива для майбутнього України — деградація її потенціалу, або відновлення позитивної економічної динаміки внаслідок приходу до влади відповідальних політичних сил.

  Настав час революції здорового глузду!


 • О проекте | Карта сайта | Контактная информация | Как вступить в СДПУ(О) | Статьи

  © Iнтернет-сайт "Социал-демократия в Украине" 2001 - 2010 г.

  Обратная связь: sdpuocom@bigmir.net Пресс-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

  При полном или частичном использовании ссылка на www.sdpuo.com обязательна.


  »