українськарусскийenglishСвобода! Справедливость! Солидарность!
Социал-демократическая партия Украины (объединенная)
контакты | карта сайта | о проекте
Нам по пути
Программа "НОВЫЙ ЕКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ" (Основные положения)

Юрий Бойко, лидер РПУ, автор економической программы "Оппозиционного блока НЕ ТАК!"

Программа
Публикуется на языке оригинала

Шановні співвітчизники!

Українська економіка дрейфує між небезпечними рифами. Але влада латає пробоїни, коли кораблеві потрібні капітальний ремонт і новий курс.

Програма "Новий економічний патріотизм" задає орієнтири, пропонує шляхи і засоби досягнення мети. В основі програми - амбітні і реальні цілі. Ми вважаємо, що вже у 2011 році Україна може увійти до "Великої двадцятки" країн-лідерів.

Ми пропонуємо створити "індустріальний кулак" з вітчизняних компаній, які зможуть конкурувати з транснаціональними корпораціями. Вони стануть економічним локомотивом України.

Сьогодні багато говорять про патріотизм, однак найкращі вітчизняні підприємства виставлені на продаж. Cправжній патріотизм полягає в підтримці національного бізнесу і створенні зручних умов для вітчизняної промисловості.

Hеобхідно перебудувати відносини між владою і бізнесом. Уряд і бізнес повинні домовитися, що в обмін на державну підтримку пріоритетних інновацій приватний капітал повинен гарантувати високі стандарти соціального розвитку.

Добробут не можливий при економіці, що стагнує. Ми пропонуємо створити дієву економічну модель, в якій високі соціальні стандарти стануть можливими.

Текст, який ви тримаєте в руках, не претендує на наукову істину і не є завершеним програмним документом. В ньому представленi ідея та загальні контури майбутньої економічної політики країни.

"Основні положення" будуть обговорюватися фахівцями, уточнюватися і розвиватися. Вже незабаром ми презентуємо повний текст економічної програми, яка слугуватиме нашим орієнтиром при вирішенні питань економічної політики в новій Верховній Раді та Уряді.

ФІЛОСОФІЯ ПРОГРАМИ

Нова місія України в світовому розподілі праці: індустріальний центр балтійсько-чорноморського регіону


Сьогодні багаті країни світу все більше спеціалізуються на виробництві постіндустріальної продукції (знання, технології, послуги), вони ж є основними її споживачами.

Але країнам, що розвиваються, потрібна продукція індустріального сектору (засоби виробництва, технологічні лінії, продукція важкого машинобудування). Потребують високотехноло-гічної промислової продукції країни СНД, більшість країн Азії, Близького Сходу, Латинської Америки. Населення цих країн становить понад чотири п'ятих усього населення земної кулі.

Україна здатна заповнити цю нішу в світовій економіці. Незважаючи на системну кризу 90-х, Україна володіє конкурентними перевагами і здатна зайняти гідне місце в глобальній економіці. Якщо Україні вдасться використати свій потенціал, вже за 6-10 років ми увійдемо до складу "Великої двадцятки" світової економіки і станемо індустріальним центром балтійсько-чорноморського регіону Європи.

МЕТА: УКРАЇНА В КЛУБІ "20"

Треба модернізувати наявну індустріальну базу і використати потенціал вітчизняної науки


У розпорядженні України є потужна промисловість. Для того, щоб її модернізувати, необхідні комплексні реформи. Для цього ми пропонуємо:

- запровадити низькі податки і податкові пільги для галузей, що забезпечують індустріальний прорив

- стимулювати залучення інвестицій в основний капітал. При цьому інвестиційна політика має носити інноваційний характер;

- забезпечити відтворення наукоємкого виробництва (академічна наука - науково-технологічні розробки - впровадження у виробництво);

- надати державі активну роль як організатора та співінвестора програм індустріального прориву;

- сформувати "індустріальний кулак", що складається з групи національних державних та приватних корпорацій, здатних самостійно конкуру¬вати на світовому ринку.

ЯКІ ЦІЛІ СТОЯТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ?

Українській економіці потрібне стабільне зростання та збільшення ефективності


Економічне зростання на рівні 8-10%.

Темпи інфляції на рівні 6-7%.

ВВП на рівні 4,5 тис. дол. на душу населення.

Зменшення за 5-7 років рівня енергоємності ВВП у 2 рази.

Збільшення частки відновлювальних джерел енергії (вітрова, сонячна, мала гідроенергетика, біопаливо) в енергетичному балансі країни до 10-15%.

Доведення витрат бюджету на розвиток науково-технологічного комплексу до рівня 3% ВВП (для порівняння - у бюджеті 2005 року цей показник складав 0,6-0,7%).

Зростання долі машинобудування, технологій та послуг у загальному обсязі національного експорту до 30%.

Заміщення імпорту основних продуктів харчування. 80-90% спожитих продуктів харчування має бути вироблено в Україні.

ЩО ОТРИМАЄ СУСПІЛЬСТВО?

Оновлення економіки призведе до зростання добробуту кожного громадянина


Економічна програма блоку Юрія Бойка покликана встановити в Україні європейські стандарти життя. Вже найближчим часом втілення програми дозволить:

- довести розмір середньої заробітної плати до 1500 грн.;

- збільшити середній розмір пенсії до 800 грн.;

- зменшити в найближчі 3-5 років у 2 рази частку громадян, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму.

ЗАРПЛАТИ І ПЕНСІЇ

Зростання ефективності українського бізнесу призведе до збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу. Зросте рівень оплати праці. Приватний капітал і держава повинні домовитися про реформування системи заробітної плати. Зокрема, має бути запроваджена погодинна оплата праці.

Крім того, важливим ресурсом модернізації економіки є здорова пенсійна система. Політика нового економічного патріотизму передбачає оздоровлення пенсійної системи в Україні.
Ми наголошуємо на двох пріоритетних завданнях пенсійної реформи:

- розробці програм інвестування коштів пенсійних фондів у довгострокові проекти модернізації інфраструктури;

- творенні кількарівневої системи пенсійного забезпечення: 1) накопичувальні персоніфіковані рахунки; 2) пенсійні фонди, які працюють під контролем держави.

В результаті економіка отримає потужне джерело фінансових коштів, а надійність пенсійної системи не буде потерпати від нестачі коштів державного бюджету. У пенсіонерів з'явиться майбутнє.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Більш ефективні підприємства зможуть віддавати більше в бюджет на соціальні виплати. В той же час економіка, що зростає, потребуватиме зростання продуктивності праці. Тому наша програма передбачає збільшення інвестицій в людський капітал: вкладення в охорону здоров'я, культуру, освіту. Держава і бізнес повинні спільними зусиллями затвердити в суспільстві мінімальні соціальні стандарти.

Зокрема в сфері медицини ми виділяємо такі пріоритети:

- збереження державного контролю за якістю медичної допомоги;

- забезпечення належного державного фінансування охорони здоров'я та розвиток загальнодоступної медичної допомоги (загальнодоступна медична допомога за всіма видами захворювань, травм, під час вагітності та пологів);

- сприяння становленню недержавних систем охорони здоров'я - приватної і страхової медицини;

- розвиток медичної та фармацевтичної промисловості, утому числі медичного приладобудування.

НАУКА І ОСВІТА

Амбітна держава експортуватиме не мізки, а товари та послуги, вироблені інтелектом. Оновлення економіки стимулюватиме розвиток фундаментальної та прикладної науки. Ми збережемо та розвинемо систему підготовки вітчизняних інженерно-технічних та наукових кадрів. Модернізація промисловості також дасть поштовх до реформи загальної та вищої освіти.
Зокрема необхідно сконцентрувати зусилля на таких пріоритетних напрямках, як:

- інтеграція вищої освіти в науку, розвиток навчальних комплексів при науково-дослідних закладах;

- розвиток відносин між суб'єктами господарювання, зацікавленими в підготовці кваліфікованих спеціалістів, і молодими людьми, які прагнуть отримати вищу професійну освіту. Податкові пільги для суб'єктів господарювання, які інвестують у вітчизняні наукові розробки;

- підтримка талановитої молоді, що навчається;

- створення умов для рівного доступу до якісної середньої освіти дітям з бідних сімей, депресивних регіонів, села.

ЯК ЗДІЙСНИТИ ПРОРИВ?

Держава і бізнес повинні домовитися про пріоритети економічного розвитку та соціальної політики


Держава і приватний капітал повинні досягти стратегічної згоди стосовно пріоритетів економічної політики на найближче десятиріччя. Домовленості доцільно закріпити у формі національної програми і законодавчого акту.

Предметом домовленості мають стати "100 інновацій" - перелік інноваційних технологій, впровадження яких дозволяє провести оновлення провідних промислових галузей за участю як держави, так і приватного капіталу, із залученням широкого кола внутрішніх та зовнішніх інвестиційних джерел.

В обмін на державну підтримку інноваційного розвитку приватний капітал повинен гарантувати високі стандарти соціального розвитку - темпи зростання зарплат, рівень соціальних виплат, зміни в системі освіти та медицини. Зокрема, держава і капітал повинні домовитися про механізми "оподаткування надприбутків" для їх перерозподілу на цілі розвитку соціальної інфраструктури.

ЩО РОБИТИ НАСАМПЕРЕД?

Необхідно негайно здійснити антикризові заходи


В новому складі Верховної Ради та Кабінеті міністрів України насамперед необхідно зробити наступне:

ОДРАЗУ ПІСЛЯ ВИБОРІВ

Сформувати на основі нових цін на газ державний eнергетичний баланс на 2006 і 2007 роки. Його складовою має стати програма енергозбереження.

Започаткувати реформу ринку газу і нафти у напрямку його демонополізації та припинення перехресного субсидіювання споживачів енергоресурсів.

Оздоровити державний бюджет на 2006 рік у відповідності з новими цінами на газ, що поста-чатиметься Україні із зовнішніх джерел.

Повернути на роботу до центральних і регіональних органів виконавчої влади високопрофе-сійних і досвідчених керівників.

Провести комплекс заходів, спрямованих на зменшення рівня інфляції з 12-14% (наданий час) до 5-6% до кінця 2006 року.

Фахівцями під керівництвом Юрія Бойка готується докладний пакет антикризових заходів, який буде представлений громадськості в кінці лютого 2006 року.

В ПЕРСПЕКТИВІ 1 -2 РОКИ

Відновити позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Відмовитися від ревальвації гривні, забезпечити стабільність курсу на нинішньому рівні.

Координувати процес вступу до СОТ з Росією на умовах гарантування з боку російської сторони стабільного постачання енергоносіїв за взаємно прийнятними цінами.

Активізувати процес створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) з Росією, Бєларуссю та Казахстаном на умовах збереження політичного і економічного суверенітету України і на основі стандартів Світової організації торгівлі.

Стабілізувати податкову політику. Запровадити мораторій на перегляд спрощеної системи оподаткування для малого і середнього бізнесу принаймні на 2006-2008 роки.

Ухвалити Державну програму приватизації. Визначити перелік об'єктів, умови і строки їх приватизації.

Законодавчо затвердити мінімум соціально значимих послуг і гарантій (у першу чергу у сфері охорони здоров'я і освіти).

Встановити публічний контроль над станом та динамікою надходжень і витрат Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування.

Ссылки:

 • Програма (pdf.zip)
 • Програма (pdf)

 • О проекте | Карта сайта | Контактная информация | Как вступить в СДПУ(О) | Статьи

  © Iнтернет-сайт "Социал-демократия в Украине" 2001 - 2010 г.

  Обратная связь: sdpuocom@bigmir.net Пресс-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

  При полном или частичном использовании ссылка на www.sdpuo.com обязательна.


  »