українськарусскийСвобода! Справедливость! Солидарность!
Социал-демократическая партия Украины (объединенная)
контакты | карта сайта | о проекте
Конкурс: Миллион алых роз

Новости и события

  Партийные новости

21 мая Киевская городская организация СДПУ(О) обратилась в Печерский суд с исковым заявлением к телерадиокомпании "Киев" по поводу прекращения оплаченной трансляции агитационных роликов на телеканале.
  Проект Декларации принципов объединения левых сил утвержден

На вчерашнем заседании координационного совета Круглого стола левых политических сил Украины, состоявшемся в киевском офисе СДПУ(О), рассмотрели ряд вопросов, касающихся координации действий левых партий – участников Круглого стола.
  С РОССИЕЙ ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ И НЕЙТРАЛИТЕТ СУВЕРЕННОЙ УКРАИНЫ!

Заявление участников митинга сторонников левых и левоцентристских партий и общественных организаций Харьковщины.
  Крымские объединенные социал-демократы

Крымские эсдеки на очередном заседании Бюро обсудили программу модернизации республиканской партийной организации до 2011 года. В программе предусмотрены серьезные структурные изменения партийных организаций, от республиканской до низовых первичных, за счет создания так называемых политических команд, что позволит более оперативно и эффективно осуществлять партийную работу и работу с избирателями, в полной мере использовать человеческий фактор и организационные ресурсы, накопленные за время деятельности организации.
  СОТРУДНИЧЕСТВО левоцентристских сил

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ круглого стола "Сотрудничество левоцентристских сил: европейский опыт и украинские перспективы"
Информационное сообщение 15 ноября 2007 г. в Украинском Доме состоялось заседание круглого стола на тему: "Сотрудничество левоцентристских сил: европейский опыт и украинские перспективы". В нем приняли участие представители украинских политических партий левоцентристской направленности: Юрий Загородний (СДПУ(О)), Виталий Шибко (Социалистическая партия Украины), Сергей Гмыря (Коммунистическая партия Украины), Владимир Марченко (Прогрессивная социалистическая партия Украины), Иван Чиж ("Справедливость"), Юрий Збитнев (партия "Новая Сила"), Мирослав Якибчук (Всеукраинская партия трудящихся), Николай Песоцкий (Народно-трудовой союз Украины), Сергей Пересунько (Социал-демократический союз), Александр Клюс (партия "Украинские социал-демократы"), Валентина Гошовская (партия "Солидарность женщин Украины"). В заседании приняли участие зарубежные эксперты — представители партии "СМЕР — социал-демократия" Любомир Петрак и Йозеф Мигаш (Словакия) и Владимир Нистюк (Белорусская социал-демократическая партия "Громада"). Из отечественных экспертов в работе участвовали: Владимир Малинкович, Георгий Крючков, Борис Олейник, Василий Стоякин, Андрей Ермолаев, Николай Шульга, Виталий Кулик и другие.
ПОСТАНОВА ХХІ з’їзду Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)
м. Київ 27 липня 2007 року
Про суспільно-політичну ситуацію в Україні, внутрішній стан партії та підготовку до позачергових виборів 30 вересня 2007 року
ХХІ з‘їзд СДПУ(О) зазначає, що в Україні продовжується жорстке політичне протистояння. Тривалий час, починаючи з 2004 року, Україна перебуває у стані перманентної штучно створеної Президентом України та помаранчевою опозицією політичної кризи, яка загострюється та загрожує державному будівництву. Продовжується розкол країни по лінії політичного уподобання. Призначені всупереч Конституції України та чинному законодавству позачергові парламентські вибори не принесуть Україні суттєвих політичних змін, боротьба за владу продовжиться. У ситуації, коли Президент України, прикриваючись демократичними лозунгами нехтує законністю та Конституцією України, та при підтримці так званої "опозиції" прагне встановити авторитарний режим, розлад у стані його супротивників тільки грає йому на руку. Оцінюючи завдання політичних сил на цих виборах, можна спрогнозувати, що основна боротьба, як і 2006 року, розгорнеться між помаранчевими силами – БЮТ та НУ-НС – та їхніми головними політичними супротивниками – Партією регіонів. Разом з тим, ми усвідомлюємо, що тільки участь у владі представників лівих і лівоцентристських політичних сил може дати гарантію захисту соціальних прав громадян, захисту їх інтересів, та гарантію реальних демократичних перетворень в Україні. Нажаль, ціла низка політичних та організаційних прорахунків за останні роки, а також відступ від головних принципів лівоцентризму призвели до того, що саме соціал-демократія сьогодні опинилася у стані системної кризи, а партії цього спрямування, у тому числі й СДПУ(О) не можуть скласти гідну конкуренцію нинішнім лідерам політичних перегонів. Виходячи з політичної ситуації, та реально оцінюючи внутрішній стан в СДПУ(О), можна констатувати, що партія пройшла складний етап організаційного становлення і структурної розбудови. Певна робота проведена у галузі теорії і практики соціал-демократії, пропаганди цих ідей в українському суспільстві. Об‘єднані соціал-демократи стали ініціаторами багатьох політичних новацій без яких зараз було б неможливе політичне життя країни. Двічі партія здобувала довіру виборців та формувала власну фракцію у Верховній Раді, мала і має представництво у депутатському корпусі місцевих рад. Наші конкретні справи сприяли зміцненню авторитету соціал-демократії як в України, так и за її межами. Проте, слід визнати, що партії не вдалося знайти та застосувати на практиці більш сучасні форми і методи роботи які б дозволили зберегти раніше завойовані позиції, не вдалося виробити власну лінію політичної поведінки адекватну ситуації в країні і суспільстві. Керівництво партії як в центрі, так і на місцях, допустило ряд серйозних помилок в підготовці та проведенні парламентських виборів. Програвши вибори, керівні органи СДПУ(О) виявилися нездатними запропонувати партії новий план діяльності, підняти її до активних дій. Партія замовкла, втратила зв‘язок з виборцями. І як наслідок, нам довелось поступитися парламентським представництвом. Найважливішим завданням наступного періоду розвитку партії є реформування і подальший розвиток СДПУ(О), приведення її практичної діяльності у відповідність до реалій сьогодення, консолідація всіх лівоцентристських і лівих сил на захисті інтересів народу. Наслідком процесів об‘єднання має стати створення потужного лівого політичного руху, який зможе протистояти націоналізму та праволіберальному наступу на права і свободи громадян, забезпечити законність та прозорість державної політики, реальні соціальні гарантії громадянам, не допустити реваншу авторитаризму та тоталітаризму в Україні. Виходячи з вищезазначеного, ХХІ з’їзд Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати за недоцільне для Соціал-демократичної партії України (об‘єднаної) брати участь у позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року у якості самостійного суб‘єкта виборчого процесу у зв‘язку з тим, що партія вважає ці позачергові вибори такими, що не відповідають Конституції України та чинному законодавству. 2. Рекомендувати членам СДПУ(О) підтримати на цьогорічних позачергових виборах виборчий список Партії регіонів.О проекте | Карта сайта | Контактная информация | Как вступить в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Социал-демократия в Украине" 2001 - 2010 г.

Обратная связь: sdpuocom@bigmir.net Пресс-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При полном или частичном использовании ссылка на www.sdpuo.com обязательна.


»