укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Укра©ни (об`╨днана)
Конкурс: МЁльйон червоних троянд

Житомирська область
Про органЁзацЁю

Кроки становлення органЁзацЁ©. КороткЁ статистичнЁ данЁ.
М. КоростишЁв, вул. Чехова, 5-а - cаме ця адреса стала першим мЁсцезнаходженням Житомирсько© регЁонально© органЁзацЁ© СоцЁал-демократично© партЁ© Укра©ни.

Тут, у невеликому мЁстЁ КоростишевЁ, на берегах сивочолого Тетерева, за 100 кЁлометрЁв вЁд м. Ки╨ва, на початку 90-х рокЁв зЁбралися люди (вчителЁ за фахом), яким близькими були Ёде© свободи, справедливостЁ та солЁдарностЁ. Батьками СДПУ на ЖитомирщинЁ стали директори загальноосвЁтнЁх шкЁл району (СтрижЁвсько©, ХаритонЁвсько©, ВЁльнянсько©) За╨ць Володимир Володимирович, Конончук Василь АнатолЁйович, Газдюк ╡гор Петрович, Радомський ОлексЁй АнатолЁйович та приватний пЁдпри╨мець Скульбуденко Володимир ╡ванович. ╡з ©х легко© руки народилася Ё почала зростати, поширюючись по територЁ© Житомирсько© областЁ, органЁзацЁя, що 4 березня 1993 року свЁдоцтвом за N419 була заре╨стрована як Житомирська регЁональна органЁзацЁя СоцЁал-демократично© партЁ© Укра©ни. ╞╞ керЁвником обрано директора СтрижЁвсько© загальноосвЁтньо© школи В.В.Зайця.

У сЁчнЁ 1996 року наказом МЁнЁстра юстицЁ© Укра©ни вЁд 15.01.96 N25 було визнано недЁйсним свЁдоцтво про ре╨страцЁю СДПУ. Тому 6 вересня 1996 року (пЁсля квЁтневого установчо-об'╨днавчого з'©зду 5-ти партЁй) УправлЁння юстицЁ© Укра©ни в ЖитомирськЁй областЁ свЁдоцтвом за N112 ре╨стру╨ на ЖитомирщинЁ соцЁал-демократичну партЁю пЁд новою назвою, яку вона носить Ё зараз, - Житомирська обласна органЁзацЁя СоцЁал-демократично© партЁ© Укра©ни (об'╨днано©).

Перере╨страцЁ© зазнали й ЁснуючЁ на той час районнЁ органЁзацЁ© (КоростишЁвська).

7 грудня 1996 року на КоростишЁвщинЁ вЁдбулася ╡╡ Житомирська обласна конференцЁя СДПУ(О), в якЁй взяв участь Голова партЁ© В. Онопенко. На конференцЁ© було пЁдбито пЁдсумки роботи обласно© органЁзацЁ©, обрано керЁвнЁ органи (Головою ПравлЁння Житомирсько© регЁонально© органЁзацЁ© СДПУ(О) знову став В.В.За╨ць), активно обговорювався проект Програми СДПУ(О).

Попереду на ЖРО СДПУ(О) чекали першЁ в незалежнЁй державЁ вибори 1998 року, заснованЁ на мажоритарно-пропорцЁйнЁй системЁ. Обласною парторганЁзацЁ╨ю було органЁзовано ряд зустрЁчей виборцЁв Ёз найяскравЁшими представниками СДПУ(О), зокрема Житомир вЁдвЁдав Перший Президент незалежно© Укра©ни ЛеонЁд Кравчук. РегЁональну органЁзацЁю у списках кандидатЁв у депутати до Верховно© Ради Укра©ни вЁд СДПУ(О) за номером 17 представляв ©© лЁдер - В. За╨ць.

╡ чергова ╡╡╡ обласна партЁйна конференцЁя, яка пройшла 24 травня 1998 року в м ЖитомирЁ, в обласнЁй науковЁй бЁблЁотецЁ, привЁтала свого керЁвника Володимира Зайця з обранням народним депутатом Укра©ни Ё прийняттям присяги на вЁрнЁсть народовЁ Укра©ни. Есдеки Житомирщини вкотре одноголосно обрали Володимира Зайця керЁвником Житомирсько© обласно© органЁзацЁ© СДПУ(О). Разом Ёз тим на конференцЁ© обговорю╨ться питання розгалуження мережЁ районних та мЁських партЁйних органЁзацЁй та легалЁзацЁ© первинних осередкЁв у всЁх населених пунктах Житомирщини. Постановою ╡╡╡ Житомирсько© обласно© конференцЁ© СДПУ(О) рекомендовано районним парторганЁзацЁям сприяти створенню районних органЁзацЁй УСДМ, якЁ мають на метЁ популяризувати соцЁал-демократичнЁ Ёде© в молодЁжному середовищЁ.

╡V конференцЁя Житомирсько© обласно© органЁзацЁ© СоцЁал-демократично© партЁ© Укра©ни (об'╨днано©), яка вЁдбува╨ться напередоднЁ президентських виборЁв-99, 13 травня 1999 року - пЁдтриму╨ рЁшення ПолЁтбюро партЁ© та фракцЁ© СДПУ(О) у ВерховнЁй РадЁ про висунення чинного Президента Укра©ни Л. Кучми претендентом у кандидати на посаду Президента Укра©ни, розробля╨ план заходЁв участЁ структурних пЁдроздЁлЁв обласно© парторганЁзацЁ© в виборчЁй кампанЁ© з виборЁв Президента. У роботЁ конференцЁ© взяв участь Голова партЁ© ВЁктор Медведчук.

Розпочина╨ться активна робота есдекЁв областЁ з втЁлення в життя рЁшень обласно© партконференцЁ©: соцЁал-демократи беруть активну участь у роботЁ виборчих штабЁв Л. Кучми, подають кандидатури сво©х представникЁв до дЁльничних виборчих комЁсЁй, кандидатури спостерЁгачЁв.

У груднЁ 1999 року обласна органЁзацЁя СДПУ(О) почина╨ облаштовувати офЁс обласно© партЁйно© органЁзацЁ© у м. ЖитомирЁ по вул. ХлЁбнЁй, 25. На вЁдкриття офЁсу, яке вЁдбулося 10 червня 2000 року, при©хали представники усЁх районних парторганЁзацЁй. СимволЁчну синю стрЁчку на входЁ перерЁзали Голова партЁ© В. Медведчук та керЁвник фракцЁ© СДПУ(О) у ВерховнЁй РадЁ О. ЗЁнченко. Вони ж взяли участь Ё в V обласнЁй партЁйнЁй конференцЁ©, на якЁй було обговорено пропозицЁ© та змЁни до ново© редакцЁ© Програми СДПУ(О).

У червнЁ наступного, 2001 року, Житомир знову вЁдвЁдують Голова партЁ© ВЁктор Медведчук та Олександр ЗЁнченко. Есдеки областЁ та всЁ бажаючЁ мають змогу зустрЁтися з ними в обласнЁй фЁлармонЁ© та поспЁлкуватися з приводу найактуальнЁших питань суспЁльного життя. ПЁсля цього - зустрЁч Ёз мас-медЁа Житомирщини, прямий ефЁр на обласному телеканалЁ └Телескоп■.

Жовтень 2002 року ознаменувався для соцЁал-демократЁв Житомирщини зустрЁччю з Першим Президентом незалежно© Укра©ни, членом фракцЁ© СДПУ(О) у ВерховнЁй РадЁ ЛеонЁдом Кравчуком. ВЁн вЁдвЁдав Ё Новоград-Волинський район, де мав змЁстовну розмову з активом мЁсько© та районно© парторганЁзацЁй, побував у музе© велико© дочки звягельсько© землЁ, соцЁал-демократки за поглядами та переконаннями ЛесЁ Укра©нки.
Восени обласна парторганЁзацЁя почина╨ пЁдготовку до майбутньо© виборчо© кампанЁ©, що й вЁдобразилося в порядку денному VI обласно© конференцЁ© СДПУ(О), що вЁдбулася 15 грудня 2002 року. Головне завдання парторганЁзацЁ© на перЁод виборЁв-2002 - активна участь усЁх членЁв партЁ© у виборах народних депутатЁв Укра©ни та депутатЁв органЁв самоврядування рад усЁх рЁвнЁв. Формуються списки кандидатЁв у депутати усЁх рЁвнЁв вЁд Житомирсько© обласно© органЁзацЁ© СДПУ(О), списки агЁтаторЁв, членЁв виборчих комЁсЁй та спостерЁгачЁв, органЁзову╨ться висвЁтлення в ЗМ╡ дЁяльностЁ обласно© партЁйно© органЁзацЁ© у парламентських виборах. Проходять зустрЁчЁ виборцЁв Житомирщини з кандидатами в народнЁ депутати Укра©ни вЁд СДПУ(О) - В. Медведчуком, В. Зайцем.

ОцЁнкою роботи есдекЁв областЁ стали результати виборЁв по ЖитомирськЁй областЁ. СоцЁал-демократи (об'╨днанЁ) набирали 7,7% голосЁв виборцЁв. На виборах найкращЁ результати показали КоростишЁвська (13,3%), Володарсько-Волинська (12,9%), ЧерняхЁвська (11%), ЧервоноармЁйська (10,6%), Дзержинська (10%) районнЁ та Житомирська мЁська (12%) органЁзацЁ© СДПУ(О). Активна повсякденна робота (Ё не тЁльки пЁд час виборчо© кампанЁ©) Коростенсько© мЁсько© органЁзацЁ© СДПУ(О) була вЁдмЁчена найбЁльшою кЁлькЁстю голосЁв виборцЁв - 16%.

ПЁдсумки парламентських виборЁв-2002 житомирськЁ есдеки пЁдвели на VII-й обласнЁй конференцЁ©, на яку завЁтав керЁвник фракцЁ© СДПУ(О) у ВерховнЁй РадЁ Укра©ни ЛеонЁд Макарович Кравчук.
За час свого Ёснування Житомирська обласна органЁзацЁя СДПУ(О) записала до свого активу багато корисних справ, зокрема:
√ традицЁйний щорЁчний спортивно-розважальний марафон └ПолЁськЁ Ёгри■, приурочений до Дня НезалежностЁ Укра©ни;
√ шефство над святом Новоград-Волинщини └ЛесинЁ джерела■ та активна участь у його проведеннЁ;
√ видання та перевидання книги тренера з шахЁв П. ДобрЁнецького └Конкурс комбЁнацЁй■;
√ допомога в органЁзацЁ© та проведеннЁ традицЁйного всеукра©нського шахового турнЁру Ём.. Кравченка в м. КоростишевЁ;
√ ПершотравневЁ свята (манЁфестацЁ©, концерти та розваги для малюкЁв);
√ участь у мЁтингах, реквЁ╨мах, приурочених Дню Перемоги; загальномЁська хода до Монументу Слави;
√ шефство над братськими могилами та мЁсцями поховання во©нЁв, якЁ загинули в роки Велико© ВЁтчизняно© вЁйни;
√ вшанування геро©в Велико© ВЁтчизняно© вЁйни (м. Коростень);
√ видання книги ветерана Велико© ВЁтчизняно© вЁйни О. Гнатюка └З архЁвЁв мо╨© пам'ятЁ■;
√ допомога у вЁдкриттЁ стели учасникам лЁквЁдацЁ© аварЁ© на ЧАЕС;
√ активна спЁвпраця з Фондом пЁдтримки вдЁв загиблих чорнобильцЁв;
√ шефство Коростенсько© мЁсько© органЁзацЁ© СДПУ(О) та УСДМ над дитячим притулком у м. КоростенЁ;
√ проведення заходЁв по естетичному вихованню безпритульних дЁтей у притулку для неповнолЁтнЁх м. Житомира;
√ збЁр та вЁдправка гуманЁтарно© допомоги постраждалим вЁд повенЁ, у ВиноградЁвський район Закарпатсько© областЁ;
√ гуманЁтарна допомога малозабезпеченим сЁм'ям ЧерняхЁвського району;
√ щорЁчнЁ привЁтання та подарунки на Новий рЁк для дЁтей-сирЁт областЁ;
√ органЁзацЁя пЁдтримка мЁжрайонних КВК, приурочених до Дня студента (ЧерняхЁвська, КоростишЁвська, ЧервоноармЁйська, Володарсько-Волинська районнЁ парторганЁзацЁ©);
√ футбольний турнЁр на приз В. Ващука (Володарсько-Волинський райком);
√ органЁзацЁя та проведення по©здок на футбольнЁ матчЁ за участю команд └Динамо■ (Ки©в), збЁрно© Укра©ни;
√ участь у програмЁ Оксани Марченко └Моя професЁя■ з АндрЁ╨м Шевченком;
√ органЁзацЁя по©здок до Ки╨ва на святкування Дня Ки╨ва;
√ вручення футбольних м'ячЁв загальноосвЁтнЁм школам областЁ;
√ конкурс футбольних знавцЁв, проведений друкованим органом обласно© парторганЁзацЁ© └Житомирщиною молодою■;
√ вручення книг серЁ© └ОсновнЁ цЁнностЁ■ бЁблЁотекам мЁста та вищих навчальних закладЁв мЁста Житомира;
√ розповсюдження книг Л. М. Кравчука └Ма╨мо те, що ма╨мо■ по сЁльських школах областЁ;
√ проведення семЁнарЁв-практикумЁв для депутатЁв мЁсцевих рад;
√ сприяння в комп'ютеризацЁ© СтрижЁвсько© та Кошарищенсько© загальноосвЁтнЁх шкЁл КоростишЁвського району;
√ конкурс графЁтЁ, приурочений до ВсесвЁтнього Дню боротьби зЁ СН╡ДОМ (м. Новоград-Волинський);
√ органЁзацЁя мотоконкурсу └Сталевий дракон■ на День м. Новограда-Волинського та ЁншЁ.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi" 2001 - 2005 р.

ЗворотнЁй зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»